นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รักษาการ รมช.คลัง เปิดเผยว่า การที่ทหารประกาศกฎอัยการศึก เป็นการดำเนินการที่มีกฎหมายรองรับ เป็นโอกาสดีทำให้ทุกฝ่ายที่มีความขัดแย้งกัน ได้มีเวลาตั้งสติตั้งหลักมาพูดคุยปัญหาทางการเมือง และหาทางออกร่วมกันอีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลดีกับเศรษฐกิจของไทยให้ฟื้นตัว เพราะที่ผ่านมาเศรษฐกิจได้รับกระทบการเมืองมาเป็นเวลานาน การแถลงตัวเลขทางเศรษฐกิจล่าสุดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก็เห็นว่าไตรมาสแรกขยายตัวติดลบ 0.6% และทั้งปีขยายตัวได้ 1.5-2.5% ทั้งนี้ ในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ รมว.คลัง ยืนยันว่าจะเรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเพื่อหารือแนวทางมาตรการดูแลเศรษฐกิจ แต่คงต้องรอให้ผู้บริการกระทรวงการคลังไปรับทราบนโยบายของฝ่ายทหารก่อน และในส่วนของรัฐบาลก็ต้องหารือกับรักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่าจะมีนโยบายดูแลเศรษฐกิจอย่างไร “กฎอัยการศึกมีการใช้กันมานานแล้ว น่าจะส่งผลดีเศรษฐกิจ เพราะทหารออกมาดูแลความมั่นคง และความปลอดภัยของประชาชนทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ในส่วนของรัฐบาลก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยน ยังต้องบริหารประเทศและเศรษฐกิจที่มีปัญหาในขณะนี้ต่อไป”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “ทนุศักดิ์”เชื่อกฎอัยการศึกหนุนเศรษฐกิจ

Posts related