ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ในวันที่ 17 มี.ค. นี้นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์จะเรียกหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานด้านข้าวเป็นการเฉพาะ เข้าหารือถึงสถานการณ์ข้าวและทบทวนแผนงานระบายข้าวเพื่อเร่งรัดการจัดหาเงินเพื่อส่งคืนกระทรวงการคลังเพื่อคืนเงินค่าข้าวตามใบประทวนชาวนาไม่ต่ำกว่า8,000-10,000 ล้านบาทต่อเดือนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อบันทึกความเข้าใจซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นสัญญาที่ต้องดำเนินการทุก 4 ปีที่ฉบับเดิมกำลังหมดอายุลง เพื่อให้ไทยมีสิทธิในการยื่นประมูลขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ที่กำลังจะเปิดประมูลอีก 8 แสนตันไม่เกินเดือนเม.ย.นี้นอกจากนี้จะขออนุมัติแผนโรดโชว์ในประเทศเป้าหมายที่กรมการค้าต่างประเทศจะมีการเดินทางทุกสัปดาห์รวมถึงการระบายข้าวที่ผ่านมาว่าได้ดำเนินการแล้วเท่าไหร่และมีอีกจำนวนเท่าไหร่ที่กำลังเจรจาขายขณะเดียวกันกรมการค้าต่างประเทศจะเสนอแนวโน้มราคาข้าวว่าแนวโน้มจะปรับสูงขึ้น เพราะประเทศเพาะปลูกสำคัญทั้งไทยอินเดีย เวียดนาม จะเจอภัยแล้งที่จะมีผลในไตรมาส 2 นี้ และมีผลต่อค่าเฉลี่ยราคาข้าวเกิน 430 เหรียญสหรัฐฯ   “ตอนนี้ราคาข้าวลดลงเพราะจิตวิทยาจากข้าวใหม่เวียดนามที่ประเมินว่าจะมีถึง 12 ล้านตันออกสู่ตลาดอีกทั้งในไทยเจอการกดราคารับซื้อข้าวในไทยหลังไม่มีโครงการรับจำนำนาปรังแต่จากภาวะอากาศที่ผันผวนทั่วโลก กำลังก่อปัญหาต่อผลผลิตนธัญพืชโลกได้รับผลกระทบจึงทำให้กระทรวงพาณิชย์มั่นใจต่อการระบายข้าวจะมีการซื้อต่อเนื่องและต้องประคองราคาจากกลุ่มพ่อค้าที่กำลังกดราคาข้าว “ 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทบทวนแผนระบายข้าวจ่ายหนี้ชาวนา

Posts related