วันนี้ (20 พ.ค.) ที่ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย ทรูมูฟ เอช ในฐานะผู้ให้บริการสื่อสารมีนโยบายและมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสถานการณ์ ทั้งนี้ทรูมูฟ เอชได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบปริมาณการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อประเมินปรับเปลี่ยนมาตรการให้เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง                 อย่างไรก็ตามขณะนี้ ศูนย์บริการลูกค้าต่างๆ ยังคงเปิดดำเนินการตามปกติ  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆจะแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทรู เตรียมพร้อมเครือข่ายรองรับลูกค้าทุกสถานการณ์

Posts related