นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย (ทีเอ็มบี) เปิดเผยว่า ธนาคารมีแผนลดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 57 ตั้งเป้าหมายลดเอ็นพีแอลจาก 3.6% ให้เหลือไม่เกิน 3% ของสินเชื่อ แม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างมาก เนื่องจากผลกระทบทางการเมือง เมื่อเทียบกับปี 51 ที่มีเอ็นพีแอลสูงถึง 16%ทั้งนี้เอ็นพีแอลของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบอยู่ในระดับต่ำ 2% ของสินเชื่อทั้งหมด เนื่องจากทุกธนาคารระมัดระวังเรื่องหนี้เสียอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวเป็นเวลานาน ทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้ลดลงปีปัญหาสภาพคล่อง ทำให้มีปัญหาชำระหนี้กับธนาคารพาณิชย์อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการประกาศกฎอัยการศึก น่าจะส่งผลดีกับเศรษฐกิจ เพราะที่ผ่านมาเศรษฐกิจมีปัญหาจากความไม่แน่นอนทางการเมืองที่มีแนวโน้มเกิดความรุนแรง ทำให้นักลงทุนและผู้บริโภคไม่มีความเชื่อมั่น แต่เมื่อมีกฎอัยการศึกความรุนแรงก็ยุติลง ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นด้านนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มีนักลงทุนรายไหนเข้ามาติดต่อซื้อหุ้นธนาคารทหารไทย ซึ่งกระทรวงการคลังยังมีนโยบายถือหุ้นธนาคารทหารไทยต่อไป เพราะเป็นธนาคารที่มีฐานะดีและแข็งแรง รวมทั้ง ยังไม่มีความจำเป็นใช้เงิน จึงไม่จำเป็นต้องขายหุ้นธนาคารทหารไทยให้กับนักลงทุนรายใหม่สำหรับธนาคารทหารไทย มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 26.02% และธนาคารไอเอ็นจี กรุ๊ป ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับ 2 อยู่ที่ 25.12% ซึ่งกระทรวงการคลังมีเงื่อนไขกับไอเอ็นจีหากต้องการขายหุ้นจะต้องให้สิทธิไอเอ็นจีเป็นผู้ซื้อรายแรก หากไอเอ็นจีไม่สนใจถึงจะให้ผู้สนใจรายอื่นเข้ามาเสนอซื้อได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทหารไทยเร่งคุมเอ็นพีแอล

Posts related