นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. เปิดเผยว่า ทอท.คาดว่าปีนี้จะมีผลกำไร(ไม่รวมรายการพิเศษ)ไม่น้อยำกว่าปีก่อนที่มีกำไร 9,952 ล้านบาท เพราะปัจจุบันภาพรวมอุตสาหกรรมการบินยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความมั่นใจที่จะเดินทางมาประเทศไทยมากขึ้น และที่สำคัญขณะนี้ได้มีการยกเลิกเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ทอท. จึงเชื่อมั่นว่าจำนวนผู้โดยสารจะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ทอท. ได้ร่วมมือกับธุรกิจท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อกระตุ้นให้มีผู้โดยสารเดินทางมายังประเทศมากขึ้น รวมทั้งมีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศเพื่อให้เข้าใจในสถานการณ์ในประเทศไทยที่มีความปลอดภัยสูง จึงคาดว่าทั้งปีนี้จะมีอัตราการเติบโตของผู้โดยสารประมาณ 2-3% ขณะที่ผู้โดยสารเฉลี่ยของท่าอากาศยานทั่วโลกอยู่ที่ 4.5-5% และเอเชียแปซิฟิกเติบโต 6.5% “ถือเป็นผลดำเนินการที่น่าพอใจ เนื่องจากปีนี้มีสถานการณ์การเมืองมากระทบ แต่ ทอท.ได้ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ โดยใช้กลยุทธ์ลดค่าใช้จ่าย การเบิกจ่ายงบที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการเพิ่มรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน มาชดเชยรายได้การบินที่ลดลงในปีนี้ ประกอบกับ การเติบโตของจำนวนเที่ยวบินของสายการบินต้นทุนต่ำ ที่เพิ่มขึ้น 15% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาทำให้มีรายได้ปรับเพิ่มขึ้น” นายเมฆินทร์กล่าวว่า ประเด็นเรื่องการตรวจสอบโครงการขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่สองนั้น เป็นเรื่องปกติที่ คสช. จะให้ความสำคัญกับโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณในการลงทุนสูง ดังนั้นเพื่อความโปร่งใสและแสดงให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน  ทอท. ยินดีให้ความร่วมมือกับ คสช. ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ ทอท.ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้และมีการตรวจสอบจากภายในเป็นอย่างดี รวมไปถึงผ่านขั้นตอนในการขออนุมัติโครงการตามแนวทางของรัฐวิสาหกิจแล้ว หาก คสช. ตรวจสอบและเห็นชอบกับโครงการแล้ว ก็สามารถเดินหน้าดำเนินการต่อได้ทันที ส่วนโครงการอื่นๆที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทอท. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการขยายพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารในสนามบินดอนเมืองระยะที่ 2 เพื่อให้รองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น 30 ล้านคนต่อปีซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 57 และการขยายท่าอากาศยานภูเก็ตให้รองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น 12 ล้านคนต่อปีซึ่งเสร็จในปี  58

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทอท. ฟุ้งกำไรทะลุเป้า

Posts related