นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยถึง เหตุการณ์มีบุคคลภายนอกหลบเลี่ยงเข้าไปบนเครื่องบินของ สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน ดีดี7105 เส้นทางบินหาดใหญ่-กรุงเทพฯ ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยไม่มีบัตรโดยสาร และบัตรที่นั่งเครื่องบิน เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 57 เวลา 11.00 น.ว่า ล่าสุด นาวาอากาศเอก นรนิติ์ ผลกานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รายงานว่า ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าว และสั่งพักงานพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนข้อเท็จ จริงแล้ว ทั้งนี้ผลสอบเบื้องต้นพบ นายอาซิส ไม่ทราบนามสกุล มีอายุ 45 ปี ได้เดินผ่านจุดตรวจค้นของท่าอากาศยานหาดใหญ่ และจุดตรวจบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง โดยไม่ได้รับการตรวจบัตรโดยสาร และไม่มีบัตรที่นั่งเครื่องบิน รวมถึงได้รับการตรวจค้นตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน แต่ไม่พบอาวุธ หรือสิ่งต้องห้าม และหลังจากนั้นก่อนขึ้นเครื่อง บุคคลนี้ได้ผ่านช่องทางผู้โดยสารขึ้นเครื่องตามปกติ ซึ่งขณะนี้ ทอท.ได้นำตัวส่งตำรวจเพื่อสอบสวนสาเหตุในเชิงลึกแล้ว นายเมฆินทร์กล่าวว่า ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้เชิญหน่วยงานราชการ บริษัท สายการบินที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ ตลอดจนแนวทางแก้ไขในทันที โดยได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตรวจค้นบุคคล เช่น เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจบัตรโดยสารและบัตรประชาชน ณ จุดตรวจค้น ก่อนผ่านเข้าห้องพักผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ, ให้หัวหน้าชุดตรวจค้นเข้มงวดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง, ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานห้องวงจรปิดเฝ้าระวัง และสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่ และให้รายงานเหตุการณ์โดยรอบให้ศูนย์รักษาความปลอดภัยทราบทุก 30 นาที

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทอท สั่งพักงาน จนท. หาดใหญ่

Posts related