นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการที่นำนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย (อินบาวด์) หลายรายเข้ามาร้องเรียนกับสมาคมฯ กรณีโรงแรมไม่คืนเงินค่ามัดจำล่วงหน้า หลังจากนักท่องเที่ยวยกเลิกห้องพัก เนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง และการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ส่งผลให้บริษัททัวร์ขนาดเล็กประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ “ยอมรับว่าการชุมนุมทางการเมืองที่ยืดเยื้อในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการเป็นทอดๆ เช่น เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยว โรงแรมก็ได้รับผลกระทบเป็นธุรกิจแรกๆ ซึ่งบางโรงแรมอาจคืนเงินวางมัดจำให้ แต่ต้องอาศัยระยะเวลา หรือบางโรงแรมจะแนะนำให้หากลุ่มทัวร์ใหม่มาแทนที่ ซึ่งผู้ประกอบการนำเที่ยงก็ไม่มั่นใจสถานการณ์การเมืองว่าจะจบลงเร็วหรือไม่ เพราะปัจจุบันสิ่งที่พบคือ นักท่องเที่ยวยังยกเลิกทัวร์อยู่เรื่อยๆ” นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) กล่าวว่า ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว และทีเอชเอพร้อมจะเข้ามาเป็นตัวกลางให้บริษัทนำเที่ยวและโรงแรมหารือ รวมถึงเสนอแนวทางในการไกล่เกลี่ย เพื่อหาทางออกร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าการวางมัดจำล่วงหน้านั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล หรือพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น เช่น เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน และสงกรานต์ ทำให้โรงแรมต้องเรียกเก็บเงินประกันล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสียหายทางธุรกิจในกรณีที่ลูกค้าไม่มาพักตามกำหนด “หากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นจริงทำให้ลูกค้าไม่สะดวกในการเข้าพื้นที่ได้ เช่น ในกรณีมีที่ตั้งบริเวณราชประสงค์ ก็ควรจะจ่ายเงินคืนให้กับบริษัททัวร์อยู่แล้ว แต่ในบางกรณีที่ไม่สมเหตุสมผล เช่น เป็นการยกเลิกในพื้นที่ๆ ไม่ได้รับผลกระทบ ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับโรงแรมที่ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกัน”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทัวร์อ่วมโรงแรมไม่คืนค่ามัดจำ

Posts related