นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า มีถนนทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมวันที่ 24 ต.ค.56 ในพื้นที่ 6 จังหวัด จำนวน 26 แห่ง ในจำนวนนี้ยังใช้สัญจรผ่านได้ 21 แห่ง ผ่านไม่ได้ 5 แห่ง จึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทาง 5 สายทาง ใน 3จังหวัดที่ผ่านไม่ได้ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้วที่มีน้ำท่วมสูง และทางเสียหายทั้งนี้จังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมทางหลวงอยู่ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีทางหลวงหมายเลข 3304 บ้านโพธิ์ – แปลงยาว ท้องที่อำเภอบ้านโพธิ์ ช่วงกม.ที่ 9 – 14 ระดับน้ำสูง 15 เซนติเมตร น้ำไหลเชี่ยวและผิวทางเป็นหลุมบ่อ จึงให้เลี่ยงใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 315 – ทางหลวงหมายเลข 304 – ทางหลวงหมายเลข 3121 – ทางหลวงหมายเลข 331 – แปลงยาวส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีทางหลวงหมายเลข 3076 บางหอย – วังขอน ท้องที่อำเภอบ้านสร้าง ช่วงกม.ที่ 40 – 43 เป็นแห่ง ๆ ระดับน้ำสูง 30 เซนติเมตร ให้เลี่ยงใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 3076 บ้านสร้าง–นครนายก – ทางหลวงหมายเลข 33 นครนายก – ปราจีนบุรี, ทางหลวงหมายเลข 3481 บางขนาก – ปราจีนบุรี ท้องที่อำเภอบ้านสร้าง ช่วงกม.ที่ 26-43 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 30–40 เซนติเมตร ให้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 3076 บ้านสร้าง – นครนายก – ทางหลวงหมายเลข 305 – ทางหลวงหมายเลข 33 แยกหนองชะอม – ทางหลวงหมายเลข 319 ไปปราจีนบุรีขณะที่จังหวัดสระแก้ว มีทางหลวงหมายเลข 3395 โคคลาน – แก้วเพชรพลอย ท้องที่อำเภอกิ่งอำเภอโคกสูง ช่วงกม.ที่ 115 – 115 ท่อระบายน้ำชำรุด ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 3486 กุดเตย – โคคลาน และทางหลวงหมายเลข 3395 โคคลาน – แก้วเพชรพลอย ท้องที่อำเภอกิ่งอำเภอโคกสูง ช่วงกม.ที่ 116 – 117 คันทางถูกน้ำกัดเซาะ ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 3486 กุดเตย – โคคลาน นอกจากนี้ มีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมทาง ระดับน้ำสูง 15 – 40 เซนติเมตร อาจทำให้สัญจรได้ไม่สะดวก โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็ก จำนวน 11 สายทาง 4 จังหวัด โดยสามารถสอบถามสภาพเส้นทาง การจราจร หรือขอความช่วยเหลือ ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำรวจทางหลวง 1193 สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทางหลวง 5 สาย ใน3จังหวัดน้ำท่วมสูง

Posts related