นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯหารือร่วมกับผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์โตเกียว บอร์ดคาสติ้งซิสเต็มส์ ในการทำประชาสัมพันธ์ส่งเสริมร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็คท์โดยการจัดทำเป็นหนังสั้น และจัดกิจกรรมพิเศษจำหน่ายอาหารไทยในประเทศญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มความต้องการในการบริโภคอาหารไทยของชาวญี่ปุ่นให้สูงขึ้น“โดยเฉพาะกลุ่มเพศชายวัยกลางคนถึงสูงอายุที่มีความรู้สึกว่าอาหารไทยเผ็ดและมีกลิ่นสมุนไพรมากจนเกินไป ให้ได้รับรู้เข้าใจและปรับทัศนคติและภาพลักษณ์อาหารไทยที่สามารถผสมผสานความหลากหลายหลากรสชาติผ่านสื่อโทรทัศน์ที่ทรงอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นมากที่สุด”ส่วนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารฟู้ดเด็กซ์ เจแปน 57 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนั้นกรมฯ ได้นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานฯ จำนวน 48รายส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการด้านอาหารเพื่อตอกย้ำตลาดญี่ปุ่นประกาศยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกรวมถึงสินค้าไก่สดแช่เย็นและแช่แข็งจากไทยทั้งนี้ กรมฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษภายในงานฯเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการนำเข้าสินค้าไก่สด แช่เย็น และแช่แข็ง มายังญี่ปุ่นณ คูหาประเทศไทยโดยการสาธิตและชวนชิมอาหารไทยที่ปรุงด้วยเนื้อไก่สดของไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมงานเป็นอย่างมาก และคาดว่าปี้นี้จะได้รับคำสั่งซื้อสินค้าไก่ทุกประเภทเพิ่มขึ้น"ญี่ปุ่นอนุญาตให้ไทยส่งออกไก่สดได้ตั้งแต่วันที่25 ธ.ค. 56 คาดว่าในช่วง 1 – 3 ปีข้างหน้านี้ไทยจะส่งออกสินค้าไก่ทั่วโลกได้ถึง 500,000 ตัน แบ่งเป็นไก่สด 300,000ตัน และไก่แปรรูป 200,000 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 70,000 – 80,000 ล้านบาท”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทำหนังสั้นอาหารไทยลุยญี่ปุ่น

Posts related