นายสุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า การลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทย วงเงิน 3 ล้านล้านบาท ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พยายามขับเคลื่อนอยู่นั้น มีความเป็นไปได้ว่า ในปี 57 จะมีโครงการที่พร้อมดำเนินการ และพร้อมอนุมัติน้อยกว่า 1 ล้านล้านบาท เพราะรายละเอียดของแต่ละโครงการยังไม่ชัดเจน ส่วนการจัดสรรแหล่งเงินเชื่อว่า ในที่สุด คสช.จะสามารถหาเงินมาได้ แต่เมื่อใช้เงินในโครงการเสร็จแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ จะใช้เงินคืนอย่างไร ทั้งนี้หากเปรียบเทียบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ของรัฐบาลที่แล้วกับโครงการ 3 ล้านล้านบาท ของคสช. เห็นว่า ในโครงการ 2 ล้านล้านบาท มียุทธศาสตร์ชัดเจน โดยเน้นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางเป็นหลัก และใช้เงินกู้ ส่วนโครงการ 3 ล้านล้านบาท เป็นการขยายขอบข่ายการลงทุนออกไปจากเ้ดิมมาก และเน้นภาพรวมระบบคมนาคมขนส่งของประเทศทั้งหมด แต่ยังคงเน้นระบบรางอยู่ 70-80% จากโครงการ 2 ล้านล้านบาท ส่วนแหล่งเงินลงทุนอยู่ระหว่างการพิจารณา

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทีดีอาร์ไอคาด คสช.เข็นโครงการลงทุนคมนาคม

Posts related