นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ เปิดเผยในงานเสวนาสาธารณะเรื่องปฏิรูประบบการคลังด้วยไทยพีบีโอ เมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา ว่า ทีดีอาร์ไอได้ร่วมกับหน่วยงานด้านวิชาการศึกษารูปแบบการจัดตั้งสำนักงบประมาณประจำรัฐสภา (พีบีโอ) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระจากรัฐบาล ช่วยตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดิน และวิเคราะห์การใช้งบประมาณจากฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบทางการคลังและผลกระทบทางเศรษฐกิจของนโยบายรัฐบาลที่สำคัญ โดยการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวคาดว่า จะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 6 เดือนนี้ จากนั้นจึงเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา“ช่วงที่ไทยกำลังพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปประเทศเป็นอย่างมาตอนนี้ จึงเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดที่เตรียมนำเสนอเรื่องของการจัดตั้งสำนักงานดังกล่าวขึ้น โดยจะต้องเสนอให้ผู้ที่รับผิดชอบรับไปพิจารณา หลังจากได้จัดตั้งรัฐบาลหรือมีการประชุมสภาได้แล้ว อาจจำออกเป็นกฎหมายจัดตั้งสำนักงานใหม่ หรือจะใช้รูปแบบอื่นๆก็ได้ตามความเหมาะสม ซึงการจัดตั้งหน่วยงานนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะหลายประเทศทั่วโลกที่พัฒนาได้จัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวแล้ว และการบริหารงานก็ด้านการใช้งบประมาณของประเทศก็มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาร์ ซึ่งเริ่มเปิดประเทศก็มีหน่วยงานในรูปแบบนี้แล้ว แต่ของไทยเองยังไม่มี”สำหรับ การจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว ที่ผ่านมาธนาคารโลก ได้ให้การสนับสนุนสถาบันพระปกเกล้าให้ศึกษาแนวทางการจัดตั้งพีบีโอในไทย โดยให้วิเคราะห์งบประมาณ และการคลัง จัดทำผังองค์กร แผนงานรับพนักงาน และคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดอบรมให้สมาชิกรัฐสภาและผู้ช่วยรับทราบ ขณะที่ทีดีอาร์ไอเองยังให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ซึ่งเริ่มงานมาแล้วตั้งแต่ปลายปี 55 ที่ผ่านมา โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี อย่างไรก็ตามแนวทางดังกล่าวยังได้รับความสนใจจากสมาชิกรัฐสภาหลายคน ซึ่งล่าสุดประธานรัฐสภา ได้มีคำสั่งจัดตั้ง กลุ่มงานสำนักงบประมาณของรัฐสภา เมื่อเดือนมี.ค.56 ประกอบด้วย 31 อัตราภายใต้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แต่ยังไม่ได้มีการบรรจุอัตรา เพราะอยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบองค์กร และกำหนดภารกิจทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายของหน่วยงานดังกล่าว จะสามารถสร้างความโปร่งใสและรับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณ พร้อมทั้งให้บริการสมาชิดรัฐสภา และประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบทางการคลัง และผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใช้เงินของฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งยังช่วยสร้างการถกเถียงสาธารณะเรื่องการใช้งบประมาณโดยมีหลักฐานทางวิชาการรองรับ วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ และมีข้อมูลที่เป็นจริงที่สุด ต่างจากข้อมูลปัจจุบันที่บางหน่วยงานมักใช้ตัวเลขที่เอาใจรัฐบาลเป็นหลัก

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทีดีอาร์ไอชงตั้งสำนักงบประมาณประจำรัฐสภา

Posts related