นายศุภฤกษ์ ศูรางกูรนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (ทีทีเอเอ) เปิดเผยในฐานะที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ สมัยแรกว่า จะเน้นการทำนโยบายด้านการพัฒนาธุรกิจทัวร์ของไทย ให้ปรับตัวกับการตลาดสมัยใหม่ให้มากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจนี้ดำเนินอยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะกลุ่มทัวร์รายเล็ก (เอสเอ็มอี) จะแนะนำให้หันมาเจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะ (นิชมาร์เก็ต) แทน เพื่อไม่ต้องเป็นคู่แข่งกับรายใหญ่ที่เจาะกลุ่มหลัก ๆ ทั่วไปอยู่แล้ว เช่น การทำทัวร์เชิงวัฒนธรรมทัวร์ประวัติศาสตร์ ขณะเดียวกันก็เป็นการรองรับความเสี่ยงจากปัญหาการเมือง ที่ยังทำให้นักท่องเที่ยวไม่อยากไปเที่ยว จนกลุ่มเอสเอ็มอีต้องปิดตัวเองไปหลายรายทั้งนี้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเฉพาะกลุ่มนั้น ยังมีรูปแบบใหม่ เรียกว่าเปลี่ยนตัวเองเป็นที่ปรึกษาการเดิน ทางทดแทนที่จะขายทัวร์แบบเต็มรายการเช่นเดิม เพื่อเจาะคนรุ่นใหม่ที่นิยมเสาะหาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต และเดินทางเอง โดยบริษัททัวร์ต้องปรับตัวรับตลาดของคนกลุ่มนี้ ที่เริ่มเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยการรับที่จะดูแลเรื่องการจองตั๋วเครื่องบิน รถไฟ และที่พักในต่างประเทศให้ พร้อมแนะนำสถานที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเองได้“ปัจจุบัน กระแสการท่องเที่ยวเองกำลังมาแรง บริษัททัวร์จึงต้องปรับกลยุทธ์หารายได้เพิ่มเติม เช่น เข้าไปส่งเสริมเอเย่นต์ขายตั๋วเ นื่องจากสายการบินต่าง ๆ ดำเนินการขายตั๋วเอง และเปิดขยายแบบออนไลน์จำนวนมากแล้ว แต่เราจะใช้แผนการตลาด ด้วยการให้เอเยนต์มีความรู้เรื่องตั๋วแต่ละสายการบินเป็นอย่างดี และสามารถแนะนำนักท่องเที่ยวให้เลือกซื้อตั๋วเครื่องบินในสายการบินที่คุ้มค่ามากที่สุดแทน”ส่วนการแก้ปัญหาบริษัททัวร์ตัดราคากันเป็นเรื่องที่พูดยาก เพราะแต่ละบริษัทมีกลยุทธ์การตลาดไม่เหมือนกัน ต้นทุนจึงต่างกัน เช่น บริษัททัวร์ใช้สายการบินต้นทุนต่ำ บางบริษัทใช้สายการบินเช่าเหมาลำ ย่อมมีราคาถูกกว่าใช้สายการบินปกติ ในส่วนนี้ต้องเน้นให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวให้เรียนรู้และเข้าใจรูปแบบการเดินทางสำหรับแนวทางบริหารในภาพรวม จะตั้งคณะทำงานที่จะไปศึกษาแนวทางใน 6 กลยุทธ์คือ กลยุทธ์ด้านการตลาดและสินค้าท่องเที่ยว ที่จะรวิเคราะห์การตลาดหาแนวทางส่งเสริมการตลาด รวมทั้งอัพเดทให้ผู้ประกอบการทราบสถานการณ์ จะได้ไม่มีปัญหาเช่นปัจจุบัน ที่ผู้ประกอบการจำนวนมาก ถูกยึดเงินมัดจำจองตั๋วเครื่องบินเนื่องจากไม่มีคนเดินทาง,กลยุทธ์ด้านไอทีและพัฒนาบุคลากร, การบริหารและพัฒนาโครงสร้างองค์กร ที่จะทำการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมให้ทันยุคสมัย หลังจากสมาคมตั้งมาแล้วกว่า 30 ปี ,การพร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ซึ่งจะเชื่อมโยงกับสมาคมท่องเที่ยวของประเทศในประชาคมอาเซียน,การพัฒนาตัวแทนจำหน่าย ซึ่งจะศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ลงทุนธุรกิจใหม่ ๆ ที่ต่อเนื่องกัน และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทีทีเอแนะขายทัวร์แบบเฉพาะกลุ่ม

Posts related