ทีมคิว-โบ้ (Q-BO) จากชุมนุมอินโนเวทีฟ โรบอทิกา คลับ (InnovativeRobotica Club) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันหุ่นยนต์สร้างบ้าน (Home Builder Robot Contest 2013)
การแข่งขันหุ่นยนต์สร้างบ้าน จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเป็นผู้จัดการแข่งขัน และได้รับการสนับ สนุนจากบริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ จัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้าง สรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ของเยาวชนไทยในการพัฒนาหุ่นยนต์ทำงานอัตโนมัติ เพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ
โดยมีกติกาการแข่งขันคือ พัฒนาหุ่นยนต์ 1 ตัว ขนาดความยาวไม่เกิน 1 เมตร กว้าง 1 เมตร และสูง 1.5 เมตร ทำงานอัตโนมัติได้คือ ออกจากโซนเริ่มต้น (start) เดินไปตามเส้นทางสีขาว (line) ไปหยิบถุงปูน ถังใส่ทราย ถังใส่หิน ไปวางไว้ที่โซนสิ้นสุด (Finish) โดยวางถุงปูนตั้งขึ้นและพิงกำแพง และวางถังใส่ทราย ถังใส่หินภายในโซนดังกล่าวให้ได้มากสุดภายในเวลา 10 นาที
ทั้งนี้จากการแข่งขันปรากฏว่า ทีมคิว-โบ้ (Q-BO) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำคะแนนได้เป็นอันดับที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
ตัวแทนทีม คิว-โบ้ เปิดเผยที่มาของการสร้างหุ่นยนต์ครั้งนี้ว่า ได้มีการศึกษากติกาและส่งทีมย่อยสำรวจข้อมูลสถานที่ก่อสร้างจริง เพื่อเก็บข้อมูลการออกแบบ ทำให้ทราบว่า หุ่นยนต์ต้องแข็งแรง ทนต่อฝุ่น ความชื้น และควบคุมง่าย จากนั้นประชุมร่วมกัน แบ่งเป็นสองทีม ทีมแรกรับผิดชอบออกแบบโครงสร้างกลไกหุ่นยนต์ ทีมที่สองออกแบบระบบควบคุมหุ่นยนต์ตัวนี้ใช้ต้นกำลังไฮดรอลิก(Hydraulic) โครงสร้างใช้อะลูมิเนียมอัลลอย แข็งแรง ไม่เป็นสนิม ระบบควบคุมเป็นพีแอลซี (Programmable Logic Controller) มีตู้ติดตั้งกันฝุ่นและความชื้น
ส่วนการแก้ปัญหาเรื่องงบประ มาณเกิน ได้ดำเนินการเป็นสองแนวทาง คือ หางบสนับสนุนเพิ่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และลดต้นทุนด้วยการนำอุปกรณ์มือสองมาใช้ ซึ่งต้องมีการซ่อมบำรุง ทดสอบก่อนนำไปใช้ หลังจากนั้นจึงออกแบบขั้นสุดท้ายก่อนดำเนินการสร้างหุ่นยนต์
หุ่นยนต์ทีมคิว-โบ้ ประสบปัญหาเรื่องน้ำหนัก ซึ่งกติกากำหนดว่าหากน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม จะถูกตัดแต้มและใช้น้ำหนักเป็นตัวหาร แต่หุ่นยนต์ทีมคิว-โบ้ ก็ทำงานได้ดีตลอดการแข่งขัน ทำคะแนนดิบได้สูงสุดก่อนหารด้วยน้ำหนัก
และเป็นทีมเดียวที่ตัดปากถุงปูนได้ต่อเนื่องด้วยมอเตอร์ใบตัดแบบไฮดรอลิก ส่วนสถาบันอื่นเน้นลดน้ำหนัก ทำให้ความแข็งแรงของหุ่นด้อยลง ต้นกำลังยกถุงปูนหลายทีมเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้า รวมถึงไม่มีการป้องกันฝุ่น ระหว่างแข่งขันจึงต้องซ่อมบำรุงตลอดการแข่งขัน
สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ สมาชิกทีม คิว-โบ้ บอกว่าได้นำความรู้ทางวิศวกรรมในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ใช้แก้ปัญหาจนเชี่ยวชาญ ฝึกการทำงานเป็นทีม ซึ่งต้องอาศัยความอดทน และยังได้เพื่อนต่างสถาบันอีกด้วย.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทีมมก.คว้ารองชนะเลิศหุ่นยนต์สร้างบ้าน

Posts related