กรมประชาสัมพันธ์  เผย การกำเนิดทีวีดิจิตอล ส่งผลเพิ่มช่องทางการรับชมที่หลากหลาย เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ พื้นที่ห่างไกล นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันทีวีมีความก้าวหน้ามากขึ้นตามเทคโนโลยีจากฟรีทีวี 6 ช่องมาสู่ฟรีทีวี 48 ช่องตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนด  ส่งผลให้การรับชมของประชาชนมีความหลากหลายมากขึ้น โดยทีวีดิจิตอลจะช่วยแบ่งแยกการรับชม เนื่องจากแต่ละช่องจะมีคอนเซปต์การนำเสนอคอนเทนต์(เนื้อหา) ให้แก่ประชาชนได้รับชม ตามสัดส่วนที่กสทช.กำหนด ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างการเปลี่ยนผ่านทีวีจากระบบอะนาล็อกไปสู่ดิจิตอล มีความกังวลสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนื่องจากอาจจะยังไม่สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนผ่านไปทัน ดังนั้นองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกรมประชาสัมพันธ์ ก็ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้รับชม  รวมถึงกระบวนการที่กสทช.ดำเนินการในขณะนี้เป็นภาพรวม ต้องค่อย ๆ พัฒนาจึงไม่ถือว่าเป็นการล่าช้าแต่อย่างใด.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทีวีดิจิตอลเพิ่มช่องทางดูโทรทัศน์

Posts related