ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือทีเซล(TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและนำไปประยุกต์ใช้ในหลายภาคส่วนเช่น ขนส่ง อุตสาหกรรม ทหาร บริการและบันเทิงปัจจุบันหลายฝ่ายให้ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาช่วยในทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้นแต่อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ต้องใช้เงินงบประมาณหลายหมื่นล้านบาทต่อปีทีเซล ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูงเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงไปสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง จึงได้จัดประกวดโครงการ“i MedBot 2014” ขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ไม่จำกัดอายุ เพศและการศึกษา ทั้งรายบุคคลและทีม ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในแต่ละทีม ได้ส่งแนวคิดการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์หรือสุขภาพได้อย่างไรโดยไม่จำเป็นต้องประดิษฐ์เพียงแต่สามารถอธิบายที่มาและหลักการของแนวคิดรวมถึงระบุเทคโนโลยีที่รองรับและกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้เพื่อให้มั่นใจว่ามีโอกาสนำไปใช้ได้จริง ผู้สนใจสามารถส่งแนวคิดได้ตั้งแต่วันที่ 1-30มิถุนายน 2557ทั้งนี้เพื่อเป็นการจุดประกายให้ผู้สนใจได้เห็นช่องว่างและโอกาสของการพัฒนา ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริม ซึ่งมีทั้งการศึกษาดูงานในวันที่ 28พฤษภาคม 2557 และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 31พฤษภาคม 2557 โดยรับสมัครจำนวนจำกัดดูรายละเอียดได้ที่http://imedbot.tcels.or.thหรือสอบถามได้ที่ทีเซล ฮอตไลน์ 02-6445499 กด 1

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทีเซลเฟ้นหาไอเดียสร้างหุ่นยนต์ทางการแพทย์

Posts related