วันนี้ (31 ม.ค.) ที่ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ปทุมธานี นายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทีโอที ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ และซอฟท์แวร์ทางด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างสถาบันนวัตกรรม ทีโอที กับ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือเป็นการตอบสนองนโยบายปี 57 ของ ทีโอที ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพของอุปกรณ์และโครงข่ายโทรคมนาคมของ ทีโอที เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบบริการให้กับลูกค้าอย่างไรก็ตาม ทาง ฟอร์ท ถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ร่วมดำเนินธุรกิจที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมภายใต้แบรนด์ฟอร์ทให้กับ ทีโอที มานานแล้ว ซึ่งความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ นอกจากจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนากระบวนการและพัฒนาคุณภาพงานของสถาบันนวัตกรรม ทีโอที ให้รวดเร็วทันกับความต้องการของผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้ว ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมของทั้ง 2 หน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยสำหรับความร่วมมือ มีระยะเวลา 2 ปี โดยจะร่วมกันดำเนินการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์และซอฟแวร์ทางด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมและสนับสนุนให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งานผู้พัฒนาอุปกรณ์และชิ้นส่วนและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทดสอบและการตรวจสอบรับรองเครื่องหมายรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์สนับสนุนและผลักดันให้ใช้มาตรฐานอุปกรณ์เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีการทดสอบ และการซ่อมผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข้อง"ความร่วมมือนี้จะทำให้ลดการลงทุนในการซื้อผลิตภัณฑ์อุปกรณ์โทรคมนาคมให้กับทีโอที ปีละประมาณ 10% อย่างเช่นปัจจุบัน ทีโอทีต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ 1,000 ล้านบาท จะเหลือ 900 ล้านบาท" นายยงยุทธ กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “ทีโอที”เซ็นเอ็มโอยู”ฟอร์ท” พัฒนาอุปกรณ์-ซอฟต์แวร์โทรคมนาคม

Posts related