shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ทีโอที-กสท ยังสรุปมูลค่าความเสียหายไม่ได้

วันนี้ (1 ธ.ค.) เวลา 14.20 น. นายยงยุทธ วัฒนสินธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากกรณีที่ระบบไฟฟ้าในอาคารสำนักงานใหญ่ ทีโอที ถูกตัดไฟในช่วงเย็นของวันที่ 30 พ.ย.ส่งผลให้ไม่สามารถส่งกระแสไฟหล่อเลี้ยงระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตของทีโอที ประมาณ 7.5 แสนราย ทั้งนี้ เวลา 21.30 น. วันที่ 30 พ.ย.56 ระบบอินเทอร์เน็ตของทีโอที สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว หลังจากขัดข้องตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 19.00 น.- 21.30 น. รวมระยะเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง”ความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้งานภายในตัวอาคาร อาทิ ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง และอุปกรณ์ประเภทการ์ดที่ใช้ควบคู่ในระบบอินเทอร์เน็ต โดยเบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินความเสียหายครั้งนี้ได้ ส่วนการจะให้พนักงานมาทำงานที่สำนักงานใหญ่ในวันพรุ่งนี้ (2 ธ.ค.) จะต้องดูสถานการณ์ช่วงเย็นวันนี้อีกครั้ง”นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีโอที กล่าวว่า สำหรับมูลค่าความเสียหายนั้น ขณะนี้ ยังไม่สามารถระบุตัวเลขได้ อาจต้องใช้ระยะเวลา 2-3 วัน ต่อจากนี้ เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดด้้านนายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนามคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะที่ กสท จะเน้นระบบป้องกันการทำงานไม่ให้เกิดเหตุขัดข้องขึ้นอีก ยืนยันว่าขณะนี้การใช้งานเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 100% แล้ว ส่วนความเสียหายจะเป็นในเรื่องของการที่ กสทจะต้องจ่ายค่าปรับในเรื่องของสถานที่ให้บริการที่ กสท ไม่สามารถให้บริการได้เต็มประสิทธิภาพ เบื้องต้นอยู่ที่หลัก 100 ล้านบาท ส่วนจะประกาศให้หยุดงานวันที่ 2 ธ.ค.หรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่มีนโยบายให้หยุดงาน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทีโอที-กสท ยังสรุปมูลค่าความเสียหายไม่ได้

Posts related

 


ทีโอที-กสท ยังสรุปมูลค่าความเสียหายไม่ได้

วันนี้ (1 ธ.ค.) เวลา 14.20 น. นายยงยุทธ วัฒนสินธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากกรณีที่ระบบไฟฟ้าในอาคารสำนักงานใหญ่ ทีโอที ถูกตัดไฟในช่วงเย็นของวันที่ 30 พ.ย.ส่งผลให้ไม่สามารถส่งกระแสไฟหล่อเลี้ยงระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตของทีโอที ประมาณ 7.5 แสนราย ทั้งนี้ เวลา 21.30 น. วันที่ 30 พ.ย.56 ระบบอินเทอร์เน็ตของทีโอที สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว หลังจากขัดข้องตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 19.00 น.- 21.30 น. รวมระยะเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง”ความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้งานภายในตัวอาคาร อาทิ ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง และอุปกรณ์ประเภทการ์ดที่ใช้ควบคู่ในระบบอินเทอร์เน็ต โดยเบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินความเสียหายครั้งนี้ได้ ส่วนการจะให้พนักงานมาทำงานที่สำนักงานใหญ่ในวันพรุ่งนี้ (2 ธ.ค.) จะต้องดูสถานการณ์ช่วงเย็นวันนี้อีกครั้ง”นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีโอที กล่าวว่า สำหรับมูลค่าความเสียหายนั้น ขณะนี้ ยังไม่สามารถระบุตัวเลขได้ อาจต้องใช้ระยะเวลา 2-3 วัน ต่อจากนี้ เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดด้้านนายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนามคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะที่ กสท จะเน้นระบบป้องกันการทำงานไม่ให้เกิดเหตุขัดข้องขึ้นอีก ยืนยันว่าขณะนี้การใช้งานเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 100% แล้ว ส่วนความเสียหายจะเป็นในเรื่องของการที่ กสทจะต้องจ่ายค่าปรับในเรื่องของสถานที่ให้บริการที่ กสท ไม่สามารถให้บริการได้เต็มประสิทธิภาพ เบื้องต้นอยู่ที่หลัก 100 ล้านบาท ส่วนจะประกาศให้หยุดงานวันที่ 2 ธ.ค.หรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่มีนโยบายให้หยุดงาน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทีโอที-กสท ยังสรุปมูลค่าความเสียหายไม่ได้

Posts related

 


Home Webmail Password Help File Manager Logout Edit a file