นายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทีโอที ได้ลงนามความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ กับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เพื่อผลักดันโครงการ 3 จี เฟส 2 มูลค่า 3 หมื่นล้านบาทใหัเกิดขึ้น หลังจากโครงการนี้ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอย่างอย่าง อาทิ การรอรัฐบาลชุดใหม่มาอนุมัติ เป็นต้นทั้งนี้ ในการเปิดให้พันธมิตรซึ่งเป็นคู่สัมปทานของทีโอทีอยู่แล้วเป็นผู้ลงทุนโครงการ 3 จี เฟส 2 จะช่วยให้ทีโอทีไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการหาแหล่งเงินกู้มาลงทุนเอง เพราะขณะนี้ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจากโครงการ 3 จี เฟสแรก จำนวน 5,320 สถานี มากพอแล้ว นอกจากนี้ ยังมีพันธมิตรเอกชนอีก 2 รายใหญ่ คือ บริษัท สามารถ ไอโมบาย จำกัด (มหาชน) ที่จะทำตลาดโครงการ 3 จี เฟสแรก และ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พัฒนาคุณภาพของอุปกรณ์และโครงข่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมให้กับทีโอที เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร อย่างไรก็ตาม การเร่งหาพันธมิตรเป็นหนึ่งในแผนพลิกฟื้นองค์กรหลังทีโอทีต้องประสบปัญหาด้านรายได้จากสัมปทานที่เคยได้รับปีละกว่า 2หมื่นล้านบาทหายไป เนื่องจากต้องนำส่งคณะกรรมการกิจการกระจาบเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะให้เอไอเอสเป็นผู้ลงทุนติดตั้งสถานีฐานเพื่อให้ทีโอทีเช่าใช้ โดยมีอายุสัญญาเบื้องต้น 1 ปี ซึ่งเอไอเอสอาจลงทุนเพียงบางส่วนจากทั้งหมด 1.5 หมื่นสถานีฐาน พร้อมทั้งสิทธิ์ในการใช้คลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ ของทีโอที ด้วยสำหรับสัญญาดังกล่าวจะเป็นลักษณะเดียวกับสัญญาให้บริการ 3จี ทรูมูฟเอช ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ทึ่ทำกับ กลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ทรูเป็นผู้ลงทุนติดตั้งสถานีฐานผ่าน บริษัท บีเอฟเคที และ ให้กสท เช่าใช้สถานีฐานดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้ เอไอเอส ได้เสนอแผนดังกล่าว ให้ทางทีโอทีพิจารณาเช่นเดียวกัน 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทีโอที ผนึก เอไอเอส เดินหน้า 3จีเฟส2

Posts related