shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ทีโอที รับสัญญา 3จี เอ็มวีเอ็นโอ สะดุด

ทีโอที รับ สัญญา เอ็มวีเอ็นโอ 3จี กับกลุ่มสามารถฯ มีปัญหาจริง แม้จะผ่านการตรวจสอบจากอัยการสูงสุดแล้วก็ตาม ขอศึกษารายละเอียดให้รอบด้านก่อนเซ็นสัญญา เหตุกระทบหลายฝ่าย มีทั้งผู้ได้-ผู้เสีย นายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้ร่างสัญญาการขายส่งขายต่อบริการโทรศัพท์มือถือ (เอ็มวีเอ็นโอ) เพื่อให้บริการ 3จี ทีโอที ทั่วประเทศ เฟส 2 ระหว่าง ทีโอที กับกลุ่ม บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการตรวจร่างสัญญาจากอัยการสูงสุดแล้ว แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างหารือกับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว เนื่องจากมีผู้บริหารระดับสูงมีความกังวลในเรื่องของเงื่อนไขสัญญาบางประเด็นของสัญญาอยู่ “ตอนนี้ยังต้องศึกษาและหารือร่วมกัน เพราะยอมรับว่าโครงการ 3จี ทีโอที ทั่วประเทศ เป็นโครงการขนาดใหญ่ และมีผู้เกี่ยวข้องและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเยอะ จึงต้องรอบคอบในการตัดสินใจ” นายยงยุทธ กล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ มีกระแสข่าวว่า สัญญา 3จี เอ็มวีเอ็นโอ ของ ทีโอที กับกลุ่ม สามารถ ที่ส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณานั้น จะทำให้ทีโอทีเสียเปรียบเอกชนหลายอย่าง อาทิ หากมีการเซ็นลงนามร่วมกันจะทำให้มีการผูกมัด ทีโอที ในด้านเทคนิค โดยเฉพาะประเด็นที่ไม่สามารถขยายบริการ 4จี (แอลทีอี) ได้เพราะมีความถี่น้อยเกินไป ทั้งนี้ ผู้บริหารได้มีการประชุมเพื่อหาทางออกของปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และจะยังไม่มีการเซ็นสัญญา 3จี เอ็มวีเอ็นโอ ในเร็ว ๆ นี้  ถึงแม้ว่าทางอัยการสูงสุดจะตรวจร่างสัญญาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตาม.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทีโอที รับสัญญา 3จี เอ็มวีเอ็นโอ สะดุด

Posts related

 


ทีโอที รับสัญญา 3จี เอ็มวีเอ็นโอ สะดุด

ทีโอที รับ สัญญา เอ็มวีเอ็นโอ 3จี กับกลุ่มสามารถฯ มีปัญหาจริง แม้จะผ่านการตรวจสอบจากอัยการสูงสุดแล้วก็ตาม ขอศึกษารายละเอียดให้รอบด้านก่อนเซ็นสัญญา เหตุกระทบหลายฝ่าย มีทั้งผู้ได้-ผู้เสีย นายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้ร่างสัญญาการขายส่งขายต่อบริการโทรศัพท์มือถือ (เอ็มวีเอ็นโอ) เพื่อให้บริการ 3จี ทีโอที ทั่วประเทศ เฟส 2 ระหว่าง ทีโอที กับกลุ่ม บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการตรวจร่างสัญญาจากอัยการสูงสุดแล้ว แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างหารือกับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว เนื่องจากมีผู้บริหารระดับสูงมีความกังวลในเรื่องของเงื่อนไขสัญญาบางประเด็นของสัญญาอยู่ “ตอนนี้ยังต้องศึกษาและหารือร่วมกัน เพราะยอมรับว่าโครงการ 3จี ทีโอที ทั่วประเทศ เป็นโครงการขนาดใหญ่ และมีผู้เกี่ยวข้องและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเยอะ จึงต้องรอบคอบในการตัดสินใจ” นายยงยุทธ กล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ มีกระแสข่าวว่า สัญญา 3จี เอ็มวีเอ็นโอ ของ ทีโอที กับกลุ่ม สามารถ ที่ส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณานั้น จะทำให้ทีโอทีเสียเปรียบเอกชนหลายอย่าง อาทิ หากมีการเซ็นลงนามร่วมกันจะทำให้มีการผูกมัด ทีโอที ในด้านเทคนิค โดยเฉพาะประเด็นที่ไม่สามารถขยายบริการ 4จี (แอลทีอี) ได้เพราะมีความถี่น้อยเกินไป ทั้งนี้ ผู้บริหารได้มีการประชุมเพื่อหาทางออกของปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และจะยังไม่มีการเซ็นสัญญา 3จี เอ็มวีเอ็นโอ ในเร็ว ๆ นี้  ถึงแม้ว่าทางอัยการสูงสุดจะตรวจร่างสัญญาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตาม.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทีโอที รับสัญญา 3จี เอ็มวีเอ็นโอ สะดุด

Posts related

 


Home Webmail Password Help File Manager Logout Edit a file