เมื่อวันที่ 12 พ.ย. ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมเป็นคณะผู้แทนจากประเทศไทยไปประชุมสหประชาชาติ(ยูเอ็น)ว่า ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ(Climate changeที่กรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ โดยรายงานจากหลายประเทศพบว่า แนวโน้มสถานการณ์เลวร้ายอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ รายงานระบุว่าสิ่งที่คาดการณ์ปัญหาสภาพอากาศ เช่นความพยายามลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่กำหนดไว้เมื่อ 5 ปีก่อน ก็ไม่สามารถทำได้ ในที่ประชุมมีการรายงานว่ามีไต้ฝุ่นขนาดใหญ่ ที่ความรุนแรงต่ำกว่าไห่เยี่ยนเกิดขึ้นกับฟิลิปปินส์มาแล้ว 6ครั้งในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับสถิติก่อนหน้านี้ มีเพียง 2 ครั้งในรอบ 30 ปีส่วนประเทศไทย มีที่ตั้งลึกกว่า โดยเวียดนาม ไต้หวัน รับความรุนแรงไปก่อน แต่ครั้งนี้ทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย ชะอำ หัวหินก็รับผลกระทบไม่น้อย เพราะศูนย์กลางพายุใหญ่มาก เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกล่าวว่า ประเทศไทยได้เสนอให้มีการกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์วิจัยประเด็นนี้ เพื่อใดก็ได้ข้อมูลความรู้ส่งต่อยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทยได้ริเริ่มแล้ว ขณะที่อีกหลายประเทศในเอเชียยังไม่ได้ดำเนินการ “การประชุมครั้งนี้ มีขอสรุปว่าประเทศต่างๆต้องร่วมกันกำหนดทิศทางและความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภาคการเมืองและหน่วยบริการสาธารณะ”ศ. นพ สุทธิพรกล่าว.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ที่ประชุมยูเอ็น จัดประชุม เรื่องสภาพอากาศ

Posts related