ถนนช่วงนี้เป็นถนนที่ดีที่สุดในลาวส่วนกำแพงดินที่เห็นอยู่ไกล ๆ รอบ ๆ โรงไฟฟ้าเป็นเนินดินที่ถมขึ้นเพื่อป้องกันเสียงและฝุ่นจากโครงการโรงไฟฟ้าหงสา นั่นคือคำบอกเล่าจากบริษัททัวร์ไทยในจังหวัดน่านที่พานักท่องเที่ยวชาวไทยขึ้นล่องบนถนนที่ยังเทียบได้กับผิวโลกพระจันทร์ในบางช่วงของลาวแต่นับตั้งแต่มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงหลักซึ่งมี บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งถือหุ้น 40%, บริษัทบ้านปู เพาเวอร์ จำกัด 40% และบริษัท LaoHolding State Enterprise 20% ถนนที่เคยเป็นลูกรังก็แปรสภาพเป็นถนนลาดยางอย่างดีครบถ้วนตามมาตรฐานทั้งมีไหล่ทางและมีเกาะกลางแบ่งช่วงที่มีทางร่วมทางแยกกับเม็ดเงินลงทุนแค่ถนนซึ่งว่ากันว่าสูงถึง 6,000 ล้านบาท โครงการโรงไฟฟ้าหงสามีพื้นที่รวม 76.2 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ที่เมืองหงสาแขวงไซยะบุรี สปป.ลาวมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 1,878 เมกะวัตต์โดยจะผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหลัก เหตุที่ต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเพราะพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเหมืองถ่านหินลิกไนต์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถส่งออกได้ตามกฎระเบียบของ สปป.ลาวโดยลิกไนต์ที่มีอยู่สามารถรองรับการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตลอดอายุสัญญา 25 ปีด้วยปริมาณถ่านหินสำรอง 577.4 ล้านตัน แต่นอกจากเหตุผลเรื่องลิกไนต์ที่ส่งออกนอกประเทศไม่ได้แล้วเหตุผลสำคัญอีกอย่างของลาวก็คือการพัฒนาประเทศให้เป็นแหล่งพลังงานของภูมิภาคอาเซียนหรือ Batteryof ASEAN ส่วนปรับปรุงถนนจากชายแดนไทยและโดยรอบบริเวณให้ได้มาตรฐานดังกล่าวนอกจากจะเพื่อรองรับการขนส่งวัสดุหนักในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วถนนระยะทาง 62 กม.ยังจะเป็นเส้นทางที่อำนวยความสะดวกกับการท่องเที่ยวและการขนส่งผ่านไปยังประเทศจีนและเวียดนามได้ด้วยหากแต่เส้นทางที่เหลือยังต้องรอการปรับปรุงในลำดับต่อไป ขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแห่งนี้กำลังใกล้จะเสร็จสมบูรณ์โดยเฉพาะทางด้านโครงสร้างภายนอกและคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมผลิตไฟฟ้าเข้าระบบได้ตามแผนในปี 2558 ผ่านจุดเชื่อมโยงมายังประเทศไทยที่อำเภอสองแควจังหวัดน่าน.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ที่สุดของถนนใน ‘ลาว’ – ลูกเล่น/ลีลา

Posts related