นายวรวิทย์ เจริญวัฒนพันธ์นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย เปิดเผยหลังหารือกับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตองผบ.ทอ. รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอให้แก้ปัญหาจำกัดน้ำหนักรถบรรทุกว่าในเบื้องต้น พล.อ.อ.ประจิน ได้ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด โดยรถบรรทุกขนาดใหญ่ต้องบรรทุกไม่เกิน50.5 ตันและรถบรรทุก 10 ล้อ ไม่เกิน 25 ตัน รวมถึงให้กวาดล้างกลุ่มผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติกฎหมายด้วยส่วนความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ ขอให้ยื่นรายละเอียดให้ คสช.นำมาประกอบการพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ผู้ประกอบการขนส่งทางบกจะเร่งสรุปรายละเอียดของปัญหาเพื่อนำเสนอต่อคสช.ภายใน 2-3 วัน โดยเฉพาะประเด็นที่กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ได้อ้างอิงผลการศึกษาเรื่องจำกัดน้ำหนักรถบรรทุกที่ว่าจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นการอ้างอิงข้อมูลของคอสะพานแบบเก่า ในขณะที่คอสะพานแบบใหม่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง28 ตัน และ 58 ตัน  โดยสาเหตุที่ต้องขอบรรทุกน้ำหนักเพิ่มเพราะได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งของผู้ประกอบการ สามารถขนส่งสินค้าได้น้อยลงและต้องเพิ่มเที่ยวรถมากขึ้น อีกทั้งยังไม่ขึ้นค่าขนส่งไม่ได้ เพราะอยู่ช่วงนอกฤดูกาลขนส่ง(โลว์ซีซั่น)ดังนั้นเป็นไปได้ที่ค่าขนส่งในช่วงปลายปี อาจต้องปรับขึ้นประมาณ 10 % เพื่อให้คุ้มทุน  ด้านนายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.57 ที่ผ่านมา ที่ได้มีการประกาศบังคับใช้มาตรการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่เกิน50.5 ตัน พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมืออย่างดี  และยืนยันว่าคงไม่มีการทบทวนนโยบายเรื่องนี้เพราะผลการศึกษาที่สรุปออกมาชัดเจนว่าความเสียหายที่เกิดจากการบรรทุกน้ำหนักเกินนั้นทำให้ประเทศต้องสูญเสียงบประมาณปีละกว่าแสนล้านบาทในการซ่อมบำรุงรักษาทางต่างๆ ซึ่งถือว่าไม่คุ้มกับผลประโยชน์ของคนส่วนน้อยหรือผู้ประกอบการขนส่ง นอกจากนี้ที่ผ่านมา กรมฯ ยังได้ผ่อนผันการบรรทุกน้ำหนักเกินมาแล้วถึง3 ปี และได้หารือกับผู้ประกอบการขนส่งจนได้ข้อสรุปร่วมกัน หากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรออกมาเป็นเช่นไรจะต้องยอมรับแต่ในความเป็นจริงแม้ผลศึกษาระบุน้ำหนักที่เหมาะสมคือ 25 ตันสำหรับรถ 10 ล้อ และ50.5 ตันสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่  แต่ผู้ประกอบการกลับมาเรียกร้องกับทางคสช.อีก นายชัชวาลกล่าวต่อว่าน้ำหนักบรรทุกที่กรมฯ และกรมทางหลวงชนบทกำหนดให้ใช้ในปัจจุบัน ถือว่ามากกว่าเกณฑ์น้ำหนักของประเทศอื่นในอาเซียนที่จำกัดน้ำหนักไว้ที่ 21-38 ตันเท่านั้น ดังนั้นหากเปิดเสรีอาเซียนรถบรรทุกไทยที่จะข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายรถเพื่อบรรทุกให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสมาชิกอาเซียนด้วย  ซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้จะต้องหาข้อสรุปให้ทันก่อนเปิดประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบในปี58   นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง นายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กล่าวว่าได้ขอให้ คสช.เข้ามาช่วยจัดระเบียบรถบรรทุก เพราะปัจจุบันมีผู้กระทำผิดกฎหมายโดยติดสติกเกอร์เพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินและหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น จึงขอให้เข้มงวดในเรื่องนี้ด้วยรวมทั้งได้ขอให้มีการจัดโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้พร้อมเพื่อเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียน เช่น จุดพักรถ สถานีขนส่งสินค้าเป็นต้น  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทุบโต๊ะไม่ผ่อนผันรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

Posts related