นายเสรี จิตต์โสภา รองอธิบดีกรมการบินพลเรือน เปิดเผยว่า ปีนี้ กรมฯมีแผนใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาท ปรับปรุงเพิ่มขีดความสามารถของสนามบินของกรม  เพื่อรองรับการเติบโตการเดินทาง และการท่องเที่ยวในประเทศ หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 58 โดยได้พัฒนาท่าอากาศยานแม่สอดให้เป็นเกต์เวย์ด้านตะวันตกเชื่อมต่อกับเมียนมาร์ ซึ่งมีแผนขยายความยาวรันเวย์จาก 1,600 เมตร เป็น 2,100 เมตร พร้อมกับซื้อที่ดินอีก 200 ล้านบาท ใช้สร้างอาคารผู้โดยสารแบบชั่วคราว สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มจาก150 คน เป็น 250 คนต่อชั่วโมง และในปี 58 จะของบเพิ่มอีก 320 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารถาวร รองรับเพิ่มเป็น 350 คนต่อชั่วโมง โดยขณะนี้แม่สอดมีผู้โดยสารประมาณ 100,000 คนต่อปี มี 10 เที่ยวบินต่อวันนอกจากนี้ยังมีแผนขยายท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช วงเงิน 225 ล้านบาท เพื่อขยายลานจอดเครื่องบินเพิ่มอีก 3 ลำ จากเดิมมี 3 ลำ เป็น 6 ลำ อีกทั้งเตรียมก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งที่ 29 ขึ้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวและการค้าชายแดนที่เติบโตสูงขึ้น ซึ่งมีการการจัดซื้อที่ดิน 920 ไร่ วงเงิน 250 ล้านบาทแล้ว และในปี 58 จะของบประมาณอีกปี 58 เพื่อก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร 300 ล้านบาท ปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างรันเวย์ขนาด 1,800 เมตร วงเงิน 1,400 ล้านบาท คาดว่าจะมีผู้โดยสาร 100,000 คนต่อปี   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทุ่มพันล้านปรับโฉมสนามบินภูมิภาค

Posts related