นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ กว่า 100 ล้านบาทเพื่อนำมาพัฒนาสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ โดยงบประมาณดังกล่าวเป็นงบที่ได้รับอย่างเร่งด่วนจากครม.แบ่งเป็นการพัฒนา 3 เรื่องหลักได้แก่ 1.การซื้อเรือขนขยะจำนวน 2 ลำสำหรับใช้ขนขยะบนเกาะเพื่อนำไปกำจัด ซึ่งจะรักษาภาพลักษณ์ของเกาะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์(กรีน ทราเวล) ที่นักท่องเที่ยวจากยุโรปให้ความนิยม 2.การสร้างเครื่องป้องกันชายหาด เช่น การสร้างเขื่อน 3.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้กระทรวงยังมีแผนที่จะดึงนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศแถบตะวันนออกกลางที่ปกติจะเดินทางข้ามเรือมาเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะ แต่ก็จะกลับไปพักที่เกาะลังกาวี เนื่องจากติดปัญหาการประทับดวงตรามาประเทศไทย โดยนักท่องเที่ยวในกลุ่มี้มีประมาณ 2 ล้านคนต่อปีรวมถึงยังเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพใช้จ่ายสูง ทั้งนี้กระทรวงจะนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวในการประชุมครม.วันที่ 29-30พ.ย.ที่จังหวัดสงขลาต่อไป นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ตั้งแต่ปี 45 ที่เกาะหลีเป๊ะมีนักท่องเที่ยว 45,000 คนส่วนใน ปี 55 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง 200,000 คน ซึ่งเป็นอัตราเติบโตแบบก้าวกระโดด ดังนั้นจึงมีความกังวลว่านักแหล่งท่องเที่ยวจะเสื่อมโทรมและำม่สดใหม่ เหมือนกรณีแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ด หรือเกาะสมุย นายซินโป อังโชติพันธ์ ประธานชมผู้ประกอบการหลีเป๊ะ กล่าวว่า ปี 55 เกาะหลีเป๊มีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า1,800 ล้านบาทและในปีนี้มียอดจองเพิ่มขึ้นประมาณ 30% แต่ตั้งแต่ช่วงไฮซีซั่นที่ยอดจองลดลงไป10%เนื่องจากนักท่องเที่ยวรอตัดสินใจ เพราะเหตุการณ์ทางการเมือง โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะหลีเป๊ะยังคงเป็นนักท่องเทึ่ยวจากยุโรปแต่ในปีนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามามากขึ้น ทั้งนี้ผู้ประกอบการบนเกาะหลีเป๊ะได้เสนอแนวทางหลักๆ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแบบยั่งยืนได้แก่ การส้างสะพานเทียบเรือ พร้อมด่านตรวจที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาจากเกาะลันตา เกาะพีพี เกาะลังกาวี และท่าเรือปากบาราได้เพียงพอ รวมถึงส่งเสริมให้มีการจัดทำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวใต้ เช่น งานประเพณีลอยเรือ ความสามารถในการตกปลา การดำน้ำ และการเดินเรือ เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทุ่ม100ล้านพัฒนาหลีเป๊ะ

Posts related