นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทูตพาณิชย์ได้หารือ กับสมาคมทางการค้าแห่งเดนมาร์ก เพื่อขยายการค้าของทั้งสองประเทศเนื่องจากสมาคมดังกล่าวเป็น องค์กรภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเดนมาร์ก มีทั้งผู้ผลิตผู้ส่งออก ผู้นำเข้าผู้ขายส่ง-ขายปลีก ตัวแทนห้างสรรพสินค้าทางธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีสมาชิกกว่า2,100องค์กรทั่วประเทศ ทั้งนี้ รายได้หลักจากสมาชิกสมาคมฯ ในอุตสาหกรรมภัตตาคาร โรงแรม โรงเรียนสอนทำอาหารสถานที่รับจัดเลี้ยง หรือบริการด้านอาหาร โรงอาหาร รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาหารอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ คิดเป็นมูลค่า 5,150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯที่หมุนเวียนอยู่ในอุตสาหกรรม และมีบุคลากรกว่า70,000ราย ที่เป็นสมาชิกโดยสมาคมฯทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสารด้านสินค้าบริการ หรือการจัดหาสิทธิพิเศษ นอกจากนี้ ทูตพาณิชย์ได้แลกเปลี่ยนรายชื่อสมาชิกสมาคมภัตตาคารร้านอาหารไทย รวมถึงได้ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติ”ไทยเฟ็กซ์2014” และการจัดการแข่งขันการปรุงอาหารไทยสมัครเล่นการจัดการแข่งขันการปรุงอาหารไทยด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทูตพาณิชย์เคาะประตูขยายการค้าเดนมาร์ก

Posts related