นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า นิสิตนักศึกษาที่จบใหม่ด้านสายท่องเที่ยวกว่า 50,000 คน โดยเฉพาะด้านการบริการโรงแรมอาจประสบปัญหาการว่างงาน  หลังจากเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศชะลอตัวอย่างหนัก จนทำให้ธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยวต้องหันมาลดต้นทุน และลดการจ้างงานใหม่ ประกอบกับช่วงนี้ตรงกับนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (โลว์ซีซั่น) จึงมีการชะลอการจ้างงาน และรอไปจนกว่าจะถึงช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว(ไฮซีซั่น) ในปลายปีนี้ “ต้องยอมรับว่า กลยุทธ์หลักๆ ของเราที่จะช่วยบริหารธุรกิจในช่วงที่บ้านเมืองประสบปัญหา และเศรษฐกิจไม่ดี ก็คือ การบริหารจากภายใน ซึ่งปัจจัยที่จะทำได้ก็คือ การตัดงบประมาณในส่วนของฝ่ายบุคลากรลงไป โดยในกลุ่มสายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้ง อาชีพมัคคุเทศก์(ไกด์) คนขับรถทัวร์ และ พนักงานบริการในโรงแรม บอกได้เลยว่าอาจลำบากโดยเฉพาะพนักงานโรงแรมจะเป็นกลุ่มที่ไม่จ้างพนักงานเลย หรือหากจะมีการจ้างก็คงเป็นกลุ่มโรงแรมเปิดใหม่ แต่ก็คงไม่เลือกเปิดในช่วงนี้” สำหรับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีประมาณ 3 ล้านคน โดยปีที่ผ่านมา มีปัญหาเรื่องแรงงานขาดแคลนกว่า 300,000 คน แต่ในปีนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่มีความแน่นอนและทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว ผู้ประกอบการจึงหยุดนโยบายการรับคนเพิ่มทันที 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ท่องเที่ยวเมินจ้างงาน เด็กจบใหม่ส่อเตะฝุ่น

Posts related