นายอดุลย์ กาญจนวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธนาคารได้ออกสลากออมทรัพย์ทวีสิน ธ.ก.ส.ชุดใหม่ จำนวน 60 ล้านหน่วย หน่วยละ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท เพื่อนำมาทดแทนสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดขวัญข้าว 2 ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอนเดือนส.ค.นี้ โดยผู้ฝากเงินกับสลากออมทรัพย์ทวีสินทุก ๆ หน่วย  นอกจากได้ต้นเงินคืนและดอกเบี้ยแล้ว ยัง ได้ลุ้นโชค 20 ล้านทุกเดือนรวม 36 ครั้ง นอกจากนี้ สลากออมทรัพย์ดังกล่าวยังมีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากแผ่นดินไหว รวมทั้งร่วมบูรณะวัด โรงพยาบาลและโรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย โดยทุกหน่วยที่ผู้ฝากร่วมฝากกับสลาก ธนาคารจะสมทบเงินเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัย 1 บาท  คาดว่าจะได้เงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมทั้งสิ้น  60 ล้านบาท  ขณะเดียวกัน ธนาคารยังร่วมกับพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี และนายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เปิดบัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบแผ่นดินไหว จ.เชียงราย (กชร.) หมายเลขบัญชี 020035894213, 020035893916, 020035893500, 020035894386 และ 020035894506 สาขาเชียงราย  เพื่อรองรับน้ำใจจากคนไทยทั่วประเทศ โดยเงินที่ได้รับกองทุนจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย บูรณะวัด บ้าน โรงเรียนและโรงพยาบาลที่ได้รับความเสียหายทั้งนี้ ธนาคารเตรียมนำเสนอมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการธนาคาร  ประกอบด้วย  มาตรการขยายเวลาชำระหนี้ที่ถึงกำหนดออกไปอีก 1 ปี  และการให้สินเชื่อใหม่เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรายละไม่เกิน  500,000 บาท   ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบผ่อนปรน  พร้อมลดหย่อนหลักเกณฑ์ด้านหลักประกัน เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธกส.ออกสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดใหม่

Posts related