นายลักษณ์วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธ.ก.ส. ผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือชาวนาตั้งแต่เปิดโครงการเมื่อวันที่ 3-13 มี.ค.ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมบริจาคและสมทบเข้ากองทุนแล้วทั้งสิ้น902.50 ล้านบาท แบ่งเป็น บริจาคเข้ากองทุนที่ 1 แบบไม่ประสงค์รับเงินคืน วงเงิน 19.30ล้านบาท ขณะที่ ยอดบริจาคเข้ากองทุนที่ 2 แบบประสงค์รับเงินคืน แต่ไม่รับผลตอบแทนอยู่ที่ 610.26 ล้านบาท และยอดบริจาคเข้ากองทุนที่ 3แบบประสงค์รับเงินคืนและรับผลตอบแทน มียอดบริจาคทั้งสิ้น 272.92 ล้านบาททั้งนี้เพื่อให้เงินจำนวนดังกล่าวไปถึงมือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือชาวนาจึงได้จัดสรรเงินทุนก้อนแรก500 ล้านบาท ไปยัง ธ.ก.ส. ทุกสาขาเพื่อส่งต่อไปยังเกษตรกร โดยธนาคารจะจ่ายเงินดังกล่าวตามคิวใบประทวนที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามลำดับก่อนหลังอย่างเคร่งครัดโปร่งใส ภายในวันพรุ่งนี้คือ 14 มี.ค.57ซึ่งคาดว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ 3,000 รายอย่างไรก็ตามในส่วนของงบฉุกเฉินหรืองบกลางจำนวน 20,000 ล้านบาท ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้อนุมัติให้นำมาจ่ายชำระหนี้เกษตรกรตามใบประทวนที่เกษตรกรได้รับก่อนการยุบสภานั้นอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอเบิกจ่ายงบดังกล่าว โดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงบประมาณกระทรวงการคลัง เป็นผู้ดำเนินการซึ่งหากเงินดังกล่าวมาถึง ธ.ก.ส.จะเร่งดำเนินการจัดสรรให้กับเกษตรกรต่อไปสำหรับผลการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวปี56/57 ณ วันปิดโครงการคือวันที่ 28 ก.พ.57 มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับใบประทวนทั้งสิ้น1.527 ล้านราย ปริมาณข้าวเปลือก 11.62ล้านตัน จำนวนเงิน 190,815ล้านบาท ซึ่งธ.ก.ส.ได้ทยอยจ่ายเงินให้เกษตรกรจนถึงวันที่ 13 มี.ค.57 แล้วจำนวน 71,224ล้านบาท คิดเป็นปริมาณข้าวเปลือก4.39 ล้านตัน จำนวนเกษตรกรที่ได้รับเงินแล้ว 581,284 ราย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธกส.เคาะเงินกองทุนฯจ่ายชาวนา500ล้านบาท

Posts related