นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยภายหลังงานสถาปนาครบรอบ 81 ปี กรมธนารักษ์ ว่า ขณะนี้ กรมฯเตรียมเสนอยุทธศาสตร์ของกรมต่อรัฐบาลใหม่ ทั้งการเร่งหารายได้เพิ่ม ซึ่งคาดว่าปีนี้จะสามารถนำส่งรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4,000 ล้านบาท และเตรียมยกระดับให้ไทยเป็นแหล่งผลิตเหรียญขายในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน สอดรับกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่เปิดให้มีการนำเงินไทยออกนอกประเทศได้มากขึ้น รวมถึงแก้กฎกระทรวงเพื่อเพิ่มจุดรับแลกเหรียญในพื้นที่อื่น เช่น ห้างสรรพสินค้า เนื่องจากทางกระทรวงการคลังไม่ต้องการให้ผลิตเหรียญเพิ่มทุกปี แต่ให้ใช้วิธีการบริหารจัดการเหรียญในระบบแทน นอกจากนี้ ยังเตรียมเปิดประมูลผู้รับเหมาโครงการบ้านผู้สูงอายุที่เชียงใหม่, การพัฒนาพื้นที่เรือนจำคลองเปรม 400 ไร่ สร้างศูนย์ราชการแห่งที่ 2 ซึ่งมีความคืบหน้ามากกว่า 50%, สำหรับที่ราชพัสดุของทหารที่เคยเป็นจุดที่ใช้ในโครงการรถไฟความเร็วสูง ก็ยังไม่ได้มอบหมายให้ไปสร้างด้านอื่น สำหรับความคืบหน้าเรื่องการตั้งกองทุนเพื่อบริหารทรัพย์สินของประเทศ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 57 มีวงเงิน 1,000 ล้านบาท เพื่อนำไปพัฒนาที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ในแปลงที่มีศักยภาพเอามาให้เอกชนได้เช่าเพื่อหารายได้ ขณะนี้กรมบัญชีกลางกำลังร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงิน หากแล้วเสร็จก็พร้อมที่จะโอนเงิน 1,000 ล้านบาท ให้กรมฯได้ทันที ขณะที่ การประกาศปรับราคาประเมินที่ดินอีก ว่า กรมฯได้ว่าจ้างเอกชนเข้าประเมินที่ดินเป็นรายปีเพื่อเก็บข้อมูล ส่วนข้อเสนอที่ให้ประกาศราคาประเมินจาก 4 ปีเหลือ 2 ปี ก็สามารถทำได้หากเป็นนโยบายระดับกระทรวง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธนารักษ์จ่อเสนอยุทธศาสตร์ต่อรัฐบาลใหม่

Posts related