นายเมธี สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังจะฟื้นตัวได้อย่างแน่นอน โดยมีแรงขับเคลื่อนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเฉพาะมาตรการเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 57 ของภาครัฐ การเดินหน้าจ่ายเงินให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าว รวมทั้งการเดินหน้าอนุมัติโครงการของสำนักงานส่งเสริมกิจการลงทุน (บีโอไอ) ที่ค้างมาเป็นเวลานาน แต่ ธปท. ยอมรับว่า แม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวนมาก แต่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) คาดว่าจะยังต่ำกว่าประมาณการเดิมของ ธปท.ที่ระดับ 2.7%  “โอกาสที่เศรษฐกิจจะกลับมาเติบโตที่ระดับ 2.7% จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ น่าจะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากก่อนหน้านี้ ธปท.ได้ประมาณการไว้แล้วต่ำกว่าระดับ 2.7% ค่อนข้างมาก เพียงแต่เราไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ดังนั้นทำให้เราประเมินว่ามันอาจจะยากที่จะกลับเข้าไปที่ระดับนั้น ประกอบกับระยะเวลาในการกระตุ้นยังมีค่อนข้างน้อยด้วย ทุกอย่างต้องใช้เวลาในการดำเนินการ จึงเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะส่งผลดีกับภาพรวมของเศรษฐกิจในปีหน้ามากกว่า” สำหรับภาวะเศรษฐกิจในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอตัว 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการใช้จ่ายสินค้าคงทนที่ลดลง ประกอบกับหนี้สินภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ประชาชนยังระมัดระวังในการใช้จ่ายด้วย ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรยังตกต่ำยังส่งผลกระทบต่อรายได้ภาคครัวเรือนด้วย สำหรับดัชนีการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลง 4.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการชะลอการลงทุนออกไปก่อน เพื่อรอความชัดเจนทางเศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลให้การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุกปกรณ์ชะลอตัวลง โดยเฉพาะการลงทุนของอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ขณะที่การลงทุนในหมวดก่อสร้างชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ ขณะที่ภาคการส่งออกยังฟื้นตัวได้ช้า แม้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมจะปรับตัวดีขึ้น แต่การส่งออกสินค้าเกษตรยังได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง และความต้องการจากจีนลดลงด้วย ทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อย  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธปท.คาดเศรษฐกิจไทยครึ่งหลังฟื้น

Posts related