shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ธปท.จี้แบงก์พาณิชย์เร่งเปลี่ยนบัตรเป็นระบบไมโครชิบ

นายจาตุรงค์จันทรังษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)เปิดเผยว่าขณะนี้เริ่มมีธนาคารพาณิชย์ปรับเปลี่ยนรูปแบบบัตรและตู้เอทีเอ็มใหม่จากระบบแถบแม่เหล็กเป็นระบบไมโครชิปแล้วหลังจากที่ธปท.ได้มอบนโยบายให้ปรับเปลี่ยนทั้งหมดภายในเดือนธ.ค.58เพื่อป้องกันปัญหาการโจรกรรมข้อมูลบัตร(สกิมมิ่ง)จากปัจจุบันธนาคารพาณิชย์มีตู้เอทีเอ็มทั่วประเทศ50,000ตู้เปลี่ยนเป็นระบบไมโครชิปแล้ว30,000ตู้ที่เหลือจะทยอยเปลี่ยนจนครบโดยระหว่างนี้ จะให้ใช้ทั้ง2ระบบดังกล่าวคู่ขนานกันไปก่อน ที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ได้ทยอยติดเครื่องป้องกันการคัดลอกบัตรที่ตู้เอทีเอ็มแล้วแต่กรณีที่เกิดเรื่องสกิมมิ่งเมื่อเดือนพ.ย.เนื่องจากทั้งบัตรและตู้ดังกล่าวยังใช้ระบบแถบแม่เหล็กอยู่และอาจมีการใช้บัตรถอนเงินในจุดเสี่ยงอยู่บ้างอย่างไรก็ตามปัจจุบันมีหลายประเทศเช่นยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่นได้เปลี่ยนรูปแบบบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตมาเป็นไมโครชิปแล้วซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันการคัดลอกข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยธนาคารกรุงเทพก็ได้นำร่องเปลี่ยนบัตรเดบิตและเอทีเอ็ม มาเป็นบัตรไมโครชิปแล้ว อย่างไรก็ตามยืนยันว่าค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนบัตรนั้นธนาคารพาณิชย์จะรับผิดชอบได้โดยไม่โยนภาระดังกล่าวให้ลูกค้าเพราะการเปลี่ยนบัตรเป็นไมโครชิปนั้นมีมูลค่าไม่มาก เมื่อแลกกับความปลอดภัยแม้จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ดี ที่ธปท.คาดหวังคือธนาคารจะลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะการป้องกันและคงจะไม่คิดเรื่องผลตอบแทนว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเพราะกระทบกับประชาชนทั่วไป “การเปลี่ยนบัตรดังกล่าวหากไม่ใช่ความผิดของลูกค้าธนาคารก็ต้องชดเชยให้โดยเหตุการณ์ดังกล่าวก็ชดเชยให้ภายใน 1-2วันรวมทั้ง ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันตัวเองเพื่อให้รับทราบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นขณะเดียวกันด้านประชาชนเองก็ต้องระมัดระวังการใช้บัตรด้วยเช่น เปลี่ยนรหัสบ่อย ๆไม่ใส่ข้อมูลส่วนตัวลงในอินเทอร์เน็ตเชื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นอีก”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธปท.จี้แบงก์พาณิชย์เร่งเปลี่ยนบัตรเป็นระบบไมโครชิบ

Posts related

 


ธปท.จี้แบงก์พาณิชย์เร่งเปลี่ยนบัตรเป็นระบบไมโครชิบ

นายจาตุรงค์จันทรังษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)เปิดเผยว่าขณะนี้เริ่มมีธนาคารพาณิชย์ปรับเปลี่ยนรูปแบบบัตรและตู้เอทีเอ็มใหม่จากระบบแถบแม่เหล็กเป็นระบบไมโครชิปแล้วหลังจากที่ธปท.ได้มอบนโยบายให้ปรับเปลี่ยนทั้งหมดภายในเดือนธ.ค.58เพื่อป้องกันปัญหาการโจรกรรมข้อมูลบัตร(สกิมมิ่ง)จากปัจจุบันธนาคารพาณิชย์มีตู้เอทีเอ็มทั่วประเทศ50,000ตู้เปลี่ยนเป็นระบบไมโครชิปแล้ว30,000ตู้ที่เหลือจะทยอยเปลี่ยนจนครบโดยระหว่างนี้ จะให้ใช้ทั้ง2ระบบดังกล่าวคู่ขนานกันไปก่อน ที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ได้ทยอยติดเครื่องป้องกันการคัดลอกบัตรที่ตู้เอทีเอ็มแล้วแต่กรณีที่เกิดเรื่องสกิมมิ่งเมื่อเดือนพ.ย.เนื่องจากทั้งบัตรและตู้ดังกล่าวยังใช้ระบบแถบแม่เหล็กอยู่และอาจมีการใช้บัตรถอนเงินในจุดเสี่ยงอยู่บ้างอย่างไรก็ตามปัจจุบันมีหลายประเทศเช่นยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่นได้เปลี่ยนรูปแบบบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตมาเป็นไมโครชิปแล้วซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันการคัดลอกข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยธนาคารกรุงเทพก็ได้นำร่องเปลี่ยนบัตรเดบิตและเอทีเอ็ม มาเป็นบัตรไมโครชิปแล้ว อย่างไรก็ตามยืนยันว่าค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนบัตรนั้นธนาคารพาณิชย์จะรับผิดชอบได้โดยไม่โยนภาระดังกล่าวให้ลูกค้าเพราะการเปลี่ยนบัตรเป็นไมโครชิปนั้นมีมูลค่าไม่มาก เมื่อแลกกับความปลอดภัยแม้จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ดี ที่ธปท.คาดหวังคือธนาคารจะลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะการป้องกันและคงจะไม่คิดเรื่องผลตอบแทนว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเพราะกระทบกับประชาชนทั่วไป “การเปลี่ยนบัตรดังกล่าวหากไม่ใช่ความผิดของลูกค้าธนาคารก็ต้องชดเชยให้โดยเหตุการณ์ดังกล่าวก็ชดเชยให้ภายใน 1-2วันรวมทั้ง ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันตัวเองเพื่อให้รับทราบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นขณะเดียวกันด้านประชาชนเองก็ต้องระมัดระวังการใช้บัตรด้วยเช่น เปลี่ยนรหัสบ่อย ๆไม่ใส่ข้อมูลส่วนตัวลงในอินเทอร์เน็ตเชื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นอีก”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธปท.จี้แบงก์พาณิชย์เร่งเปลี่ยนบัตรเป็นระบบไมโครชิบ

Posts related

 


Home Webmail Password Help File Manager Logout Edit a file