นายเมธี สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 พ.ย.นี้ ธปท.จะขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ทบทวนปรับลดตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจไทยลง ในปี 56 จากเดิมที่เคยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตได้ 3.7% ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงแบบมีนัยสำคัญ จะประกาศให้สาธารณชนรับทราบทันที “การประชุมครั้งนี้คงนำเรื่องทบทวนประมาณตัวเลขเศรษฐกิจเข้าหารือด้วย แม้ปกติการประชุมครั้งนี้จะไม่ประกาศตัวเลขให้สาธารณชนรับทราบ แต่หากตัวเลขที่ปรับใหม่เปลี่ยนแปลงแบบมีนัยะสำคัญ ธปท.จะขอกรรมการประกาศตัวเลขบางตัว เช่น จีดีพี ส่วนตัวเลขการส่งออก ที่ผ่านมาได้ปรับลดไปก่อนหน้าแล้ว” ทั้งนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศออกมานั้น ถือเป็นตัวเลขซึ่งต่ำกว่าที่ ธปท. คาดการณ์ไว้ โดยการทบทวนตัวเลขในครั้งนี้ ธปท. จะนำปัจจัยการเมืองเข้ามาคำนวณ เพื่อประเมินแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยช่วงไตรมาส 4 และค่าเฉลี่ยทั้งปี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธปท.ชงกนง. หั่นจีดีพี27พ.ย.นี้

Posts related