ธปท.มองการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยทุกแห่ง ยังเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แม้เศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาจะชะลอลง เผยค่าเฉลี่ยเอ็นพีแอลในระบบของไทย อยู่ที่ 2.4-2.5% ถือว่าเป็นระดับปกติ
นายเกริก วณิกกุล รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยทุกแห่งในปี 56 เชื่อว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาจะเติบโตในอัตราที่ชะลอลง แต่ในครึ่งปีแรกได้ปล่อยสินเชื่อไว้ในระดับที่สูง ส่วนแนวโน้มสินเชื่อคาดว่าจะสามารถเติบโตได้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
“สถานการณ์ปัจจุบันสภาพคล่องในระบบ ถือว่ายังมีความเพียงพอต่อการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ได้ แต่ยังต้องจับตาประเด็นสภาพคล่องในปี 57 หากเกิดการถอนมาตรการเชิงปริมาณ(คิวอี)ของสหรัฐ โดยส่วนตัวมองว่าการปล่อยสินเชื่อของแต่ละธนาคารพาณิชย์น่าจะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากครึ่งปีแรกก็ขยายไว้เยอะแล้ว ส่วนสภาพคล่องยังพูดลำบาก แต่ขณะนี้ก็มีเพียงพอปล่อยสินเชื่อ”
ส่วนกรณีที่ธนาคาพาณิชย์เริ่มมีความกังวลและออกมาปรับเปลี่ยนทิศทางสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ใหม่นั้น เชื่อว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้น แต่ถือว่ายังเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตลักษณะอัตราชะลอลง โดยค่าเฉลี่ยเอ็นพีแอลในระบบของไทยปัจจุบันยังคงอยู่ที่ 2.4-2.5% ถือว่าเป็นระดับปกติ ที่มีการขึ้นลงไปตามทิศทางของเศรษฐกิจ แต่ยังคงต้องดูในระยะต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธปท.ชี้การปล่อยสินเชื่อแบงก์พาณิชย์ยังเป็นไปตามเป้า

Posts related