นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยในงานเสวนา “มุมมองการบริหารงานกฎหมายภาครัฐ” จัดโดย ธปท. ว่า ขณะนี้ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่หลายประเทศมีเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างชัดเจน ทั้งประเทศจีน อินเดีย และบราซิล ซึ่งเป็นที่ถกเถียงว่าการชะลอตัวในครั้งนี้ เป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวหรือสะท้อนการลดลงของศักยภาพทางเศรษฐกิจระยะยาว เนื่องจากมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมีนัยสำคัญเป็นอย่างมาก “การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญในการนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นระบบกฎหมายที่แข็งแกร่งและการบังคับลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่เข้มงวด จะไม่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ หากระบบการศึกษาไม่สามารถผลิตแรงงานที่มีความรู้ความสามารถในการคิดค้นประดิษฐ์ได้ ระบบการศึกษาที่ดีจะไม่ช่วยมากนัก หากเศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ และแม้เศรษฐกิจจะมีเสถียรภาพ การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนก็จะเป็นไปได้ยากหากมีการคอรัปชั่นสูง” อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการผสมผสานระหว่างปัจจัยเชิงประวัติศาสตร์ การแบ่งแยกอำนาจ และโชคชะตา ทำให้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเศรษฐกิจย่อมมีทั้งผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ แต่การถ่วงดุลอำนาจไม่ให้ผู้เสียประโยชน์กีดขวางการเปลี่ยนแปลงนั้น จำเป็นต้องพึ่งกลไกการกระจายผลประโยชน์ระหว่างสมาชิกในสังคมอย่างสมดุล ทั้งนี้ เมื่อประเทศมีกระบวนการจากสถาบันเศรษฐกิจและการเมืองแบบมีส่วนร่วมการปฏิรูป ส่งผลให้สถาบันต่างๆ จะเกี่ยวเนื่องกับการเมือง ทำให้ศักยภาพของเศรษฐกิจในระยะยาวขึ้นอยู่กับพัฒนาการด้านการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในหลายๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทยที่สำคัญการเมืองเป็นสิ่งที่มีความไม่แน่นอนสูงและพลิกแพลงได้เรื่อยๆ โดยยากที่จะคาดเดาผลลัพธ์ จึงไม่แปลกที่การปฏิรูปสถาบันรองรับมักจะเกิดขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อตามเหตุการณ์ต่างๆ ที่พลิกแพลงไปมา ส่งผลต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคม “ชะตากรรมของประเทศตลาดเกิดใหม่ไม่ได้ผูกติดกัน แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละประเทศในการฉวยโอกาสในการปฏิรูป ซึ่งบางประเทศอาจทำสำเร็จ และบางประเทศอาจไม่สำเร็จ โดยการที่ประเทศจะก้าวข้ามจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญในปัจจุบันไปได้นั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในเรื่อง คอรัปชั่น ธรรมาภิบาล และการคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ เป็นสำคัญ”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธปท.ชี้ปัญหาคอรัปชั่นฉุดเศรษฐกิจไทย

Posts related