นายปริยวัจน์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ยอมรับว่าปริมาณการการพิมพ์ธนบัตรใหม่ในปี57ปีนี้ลดลงเหลือ2,850ล้านฉบับเท่านั้น จากที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่3,000ล้าน ฉบับต่อปี เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ชะลอตัวลง แต่อย่างไรก็ตาม ธปท.มั่นใจว่าปริมาณการพิมพ์ธนบัตรดังกล่าว จะเพียงพอกับการหมุนเวียนในระบบอย่างแน่นอน“ยอมรับว่าเศรษฐกิจปีนี้ชะลอกว่าที่ธปท.คาดการณ์ไว้ ซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจก็ชะลอตัวมาตลอด การบริโภคในประเทศก็ไม่ดี จากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังมีความไม่แน่นอน ดังนั้นการพิมพ์แบงก์ เพื่อใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแต่ละปี ก็ต้องให้สอดคล้องกันด้วย ส่วนการใช้แบงก์ในช่วง3เดือน แรกปีนี้ยังอยู่ในระดับปกติ ไม่ได้ลดน้อยลง เนื่องจากช่วงต้นปีมีเทศกาล ทำให้การใช้จ่ายเงินของประชาชนอยู่ในระดับที่ดีอยู่ ดังนั้นต้องติดตามพฤติกรรมการใช้เงินในช่วงที่เหลือของปีนี้ ว่าจะเป็นอย่างไรอีกครั้ง ว่าจะลดลงหรือไม่ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอ"ทั้งนี้ การใช้ธนบัตรหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ณ สิ้นมี.ค.57อยู่ที่1.44 ล้านล้านบาท โดยพบว่า ปริมาณการใช้ธนบัตรชนิดราคา50บาทมีปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด และต่อเนื่องหากเทียบกับช่วงที่ผ่านมาโดยล่าสุด ปริมาณการเบิกใช้แบงก์50บาท อยู่ที่18,847ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนก.พ.ที่มียอดการเบิกใช้ที่16,454ล้านบาทและเดือน ม.ค.ที่14,715ล้านบาทสะท้อนว่า ความนิยมในการใช้ธนบัตรชนิดราคาดังกล่าวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หากเทียบกับธนบัตรชนิดอื่น ๆ ที่มีการเบิกใช้อยู่ในระดับทรงตัว หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นอย่างไรก็ตาม สำหรับสาเหตุที่มีการใช้ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท เพิ่มขึ้นนั้น พบว่าส่วนหนึ่งมาจากการปรับขึ้นราคาค่าทางด่วนในปัจจุบัน ที่ปรับเพิ่มขึ้นจาก 45 บาทเป็น 50 บาท ขณะเดียวกันยังพบว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ มีการปรับราคาขึ้น และราคาส่วนใหญ่เฉลี่ยมาอยู่ที่ระดับใกล้เคียง 50 บาท ส่งผลให้ประชาชนมีความต้องการธนบัตรชนิดราคา 50 บาทเพิ่มมากขึ้นส่วนการปลอมแปลงแบงก์ในปัจจุบัน ยอมรับว่าปรับลดลงค่อนข้างมาก ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของธปท.ทำให้การปลอมแปลงแบงก์ทำได้ค่อนข้างยาก โดยที่ผ่านมา อัตราส่วนในการพบการปลอมแปลงส่วนใหญ่ ยังอยู่ที่ธนบัตรชนิดราคา1,000บาทเนื่องจากมีมูลค่าสูงที่สุดสำหรับสถิติเฉลี่ยพบอัตราการปลอมแปลงแบงก์ของไทย อยู่ในระดับต่ำ เฉลี่ยเพียง5ฉบับต่อ1ล้านฉบับของธปท.ที่ออกใช้ซึ่งอยู่ในระดับต่ำหากเทียบกับ การปลอมแบงก์ของหลายประเทศ เช่น สหรัฐ และยูโรที่พบการแบงก์ปลอมอยู่ที่40ฉบับต่อ1ล้านฉบับซึ่งถือได้ว่า การปลอมแบงก์ของไทยอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ไทยถูกยกให้เป็น1ใน10อันดับที่มีโรงพิมพ์ธนบัตรที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง สามารถลดการปลอมแปลงแบงก์ในปัจจุบันได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธปท.รับยอดพิมพ์แบงก์หด

Posts related