นางรุ่ง มัลลิกะมาส โฆษก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.อยู่ระหว่างติดตามภาพรวมเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงประเมินสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิดว่าเปลี่ยนแปลงไปมาก จนจำเป็นต้องปรับประมาณการเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปี 57 ที่คาดว่าจะขยายตัว 3% หรือไม่ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจปี 56 ที่สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศว่าขยายตัวได้ 2.9% และไตรมาส 4 ปี 56 ขยายตัว 0.6%นั้น ยอมรับว่าใกล้เคียงกับที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัวได้ตำ่กว่า 3% เล็กน้อย “ดูจากตัวเลขที่ออกมานั้น ไม่น่าส่งผลให้ต้องปรับประมาณการจีดีพีปี 57 อย่างมีนัยสำคัญ เพราะประมาณการเศรษฐกิจไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยปีที่แล้วเท่านั้น ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆประกอบกันด้วย ซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจัยบางตัวมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกนง.จะเป็นผู้ตัดสินใจในการประชุมวันที่ 12 มี.ค.นี้”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธปท.รับอาจไม่หั่นจีดีพีปี 57

Posts related