นางสาลินี วังตาล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยภายหลังหารือกับธนาคารพาณิชย์ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ไทย ในการดูแลลูกค้าภายหลังการขายประกัน และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่า ธปท.ได้สั่งการให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบในกรณีที่ลงนาม หรือเซ็นยินยอมเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เมื่อมีการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้กับบริษัทในเครือ เพื่อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆภายหลัง เช่น ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย บัตรเครดิต และสินเชื่ออื่นๆ เป็นต้น ส่วนกรณีที่มีการแจ้งมาว่า ธนาคารพาณิชย์บังคับให้ลูกค้าทำประกันภัย วินาศภัย ประกันชีวิต  เมื่อยื่นขอสินเชื่อบ้าน รถยนต์ หรือสินเชื่อเอสเอ็มอี  ธปท.ยืนยันว่า ห้ามมีการบังคับขายไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น แต่อาจมีบางกรณีหากลูกค้าไม่ทำประกันกับธนาคารอาจมีผลในเรื่องของการพิจารณาสินเชื่อได้ เนื่องจากการนำเสนอให้ทำประกัน เพราะธนาคารต้องลดความเสี่ยงของหนี้ที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วย รวมถึงกรณีที่ลูกค้าเกิดเสียชีวิตกระทันหัน อาจมีข้อตกลงร่วมกันในกรณีอื่นๆของหนี้สินด้วย นอกจากนี้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เตรียมเสนอร่าง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับสภาฯพิจารณาทันที หากสามารถเปิดที่ประชุมสภาฯได้ ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาในส่วนของข้อบังคับต่างๆ รวมถึงบทลงโทษหากมีการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยจะมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญา  คาดว่าจะส่งผลให้บริษัทผู้ที่ทำหน้าที่นายหน้าขายประกัน ธนาคารพาณิชย์จะมีความระมัดระวังในการนำข้อมูลมาใช้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันธนาคารพาณิชย์จะต้องเร่งดำเนินการจัดทำข้อมูลในการปฏิบัติกับลูกค้าภายหลังการขายประกันเรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับสาขาและผู้บริโภค “ที่มีปัญหามากขณะนี้คือพวก คลอสเซลหรือ การที่ธนาคารนำข้อมูลลูกค้าให้บริษัทในเครือ หรือฝ่ายสินเชื่ออื่น เพื่อโทรหาลูกค้าเพื่อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆเพิ่มเติม ซึ่งที่ผ่านมาชัดเจนว่าต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า ซึ่งบางครั้งลูกค้าอาจไม่รู้ เพราะไม่ได้รับคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ แต่หลังจากนี้ไปจะต้องไม่มีกรณีนี้แล้ว แบงก์จะต้องชี้แจงการยินยอมต่งๆ และลูกค้าจะรับทราบว่าหลังจากสามารถยินยอมเปิดข้อมูล ลูกค้าจะได้รับการบริการอย่างไรบ้างจากแบงก์ ซึ่งหากมีการยินยอมไปแล้ว ลูกค้าไม่พอใจสามารถบอกเลิกความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลได้ทันที”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธปท.สั่งแบงก์ชี้แจงลูกค้ากรณียินยอมเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว

Posts related