นางรุ่ง มัลลิกะมาส โฆษก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงแนวทางที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. อยากให้ใช้ยาแรงในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น โดยการประกาศยกเลิกธนบัตรเดิม  และบังคับให้ผู้ครอบครองเงินสดนำธนบัตรเก่ามาแลก เปลี่ยนธนบัตรชุดใหม่เพื่อให้สถาบันการเงินตรวจสอบลูกค้า เพื่อแก้ปัญหาเงินที่ได้จากการคอร์รัปชั่นว่า  ธปท.ยังไม่ได้รับการติดต่อจากคสช.  แต่เบื้องต้นประเมินว่า หากมีการเปลี่ยนธนบัตรใหม่จะส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างแน่นอน โดยเฉพาะต้นทุนการพิมพ์ธนบัตรชุดใหม่ และการปรับตัวของประชาชน ส่วนผลกระทบในเชิงลึก ขณะนี้ยังไม่ได้มีการศึกษาในรายละเอียด  “การเปลี่ยนชุดธนบัตรใหม่  เพื่อทดแทนชุดเดิมนั้น ที่ผ่านมา ธปท.ดำเนินการอยู่แล้วในกรณีที่ธนบัตรชำรุด แต่หากในกรณีดังกล่าวคือยกชุดใหม่หมดนั้น ถ้ากรณีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศที่พบ คือ พิมพ์ธนบัตรใหม่เพื่อทดแทนธนบัตรเดิมที่ด้อยค่า เสื่อมสภาพ  หรือมีการปลอมแปลงง่ายจนกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศ มูลค่าธนบัตรที่มีการใช้หมุนเวียนนั้นมีมูลค่าเสื่อมลง เป็นต้น”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธปท.หวั่่นพิมพ์ธนบัตรใหม่กระทบวงกว้าง

Posts related