นางรุ่ง มัลลิกะมาส โฆษกธนาคารแห่งประเทศ (ธปท.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีประชาชนพบธนบัตรปลอมชนิดราคา 100บาทนั้น ขณะนี้ ธปท.ทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งได้ตรวจสอบ และพบว่ามีธนบัตรปลอมชนิดราคา 1000บาท หมายเลข 9ฉA3828862 และหมายเลข 9ฉA3828863 เข้ามาในระบบซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากธนบัตรจริงที่สำคัญสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าคือ ไม่ปรากฏลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ทั้งนี้ ธปท.ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีสังเกตธนบัตรพร้อมกันนี้ธปท.ขอความร่วมมือจากประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและสังเกตก่อนรับธนบัตรด้วยวิธีง่าย ๆ 3วิธีคือ การสัมผัสที่ เนื้อกระดาษธนบัตรจะเป็นกระดาษชนิดพิเศษมีความเหนียว แกร่ง ทนต่อการพับดึงและให้ความรู้สึกแตกต่างจากกระดาษทั่วไป และการสัมผัสตัวเลขแจ้งราคาและคำว่ารัฐบาลไทยจะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์นอกจากนั้น ให้ยกส่อง โดยเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในเนื้อกระดาษอย่างชัดเจน ทั้งด้านหน้า และด้านหลังรวมถึงรูปลายไทยขนาดเล็กที่มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ และแถบสีโลหะฝังอยู่ในเนื้อกระดาษบนแถบมีตัวเลขแจ้งชนิดราคา หรือตราสัญลักษณ์ฯด้วยสุดท้ายคือ การพลิกเอียง เนื่องจากบริเวณมุมของธนบัตร พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ชนิดพิเศษ เมื่อพลิกธนบัตรไปมา สีของตัวเลขจะเปลี่ยนสลับจากสีหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งได้สำหรับผู้ที่ได้รับธนบัตรปลอม หรือสงสัยว่าเป็นธนบัตรปลอม ขอความร่วมมือไม่นำออกใช้ เพราะถือว่าจะมีความผิดตามกฎหมาย แต่ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากการแจ้งเบาะแสนี้น ำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดฐานปลอมแปลงธนบัตร ซึ่งผู้แจ้งจะได้รับรางวัลนำจับ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธปท.เตือนประชาชนระวังแบงก์ปลอมระบาด

Posts related