เมื่อวันที่ 16 พ.ย. นางสุธาศินี นิมิตกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกำกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธปท.อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนแนวทางการผ่อนคลายเงินทุนเคลื่อนย้ายเพิ่มเติม (ระยะที่ 2) โดยตั้งเป้าหมาย ในปี 57 จะอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้จะอนุญาตให้บุคคลธรรมดาที่มีความรู้ความเข้าใจผ่านการลงทุนไม่ผ่านตัวกลางในไทย เช่น บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) นอกจากนี้ ธปท.ยังไม่มีความกังวลเรื่องความผันผวนทางการเงินจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 58 เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มประเทศอาเซียนมีการลงทุนระหว่างกันมาต่อเนื่องยาวนานและมีมูลค่าการลงทุนค่อนข้างสูงมากกว่าการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐ และยุโรปอยู่แล้ว จึงไม่มีประเด็นความน่าเป็นห่วงเรื่องความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายในเออีซี อย่างไรก็ตาม ธปท.ยืนยันได้ติดตามภาวะตลาดการเงินและการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างใกล้ชิด รวมถึงประสานด้านข้อมูลกับธนาคารกลางอื่นๆ หากเกิดกรณีจำเป็นธปท.ก็เตรียมมาตรการดูแลและสามารถออกมาตรการควบคุมเงินทุนเคลื่อนย้ายได้อยู่แล้ว ไม่่ว่าจะเป็นการปล่อยให้กลไกตลาดทำงาน การเข้าดูแลค่าเงิน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เมื่อเศรษฐกิจมีความผันผวนจนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เป็นต้น //////////////

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธปท.เล็งผ่อนคลายเงินไหลออกเฟส2

Posts related