นายสมนึก บำรุงสาลี อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ทั้งคลังแอลพีจี สถานีบริการ และสถานีบรรจุทุกแห่ง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (ซีซีทีวี) ทุกแห่ง เพื่อตรวจสอบการใช้ก๊าซแอลพีจีถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากยอดการใช้แอลพีจีในเดือนเม.ย. ในภาคขนส่ง เพิ่มขึ้นถึง 7.53 % เทียบกับช่วงเดียวกันของกันของปีก่อนขณะที่ภาคครัวเรือน กลับลดลง 7.44 % จึงกังวลว่า อาจมีปัญหาการลักลอบการใช้ข้ามกลุ่ม เพราะราคาแอลพีจี ในภาคขนส่ง อยู่ที่ 21.38 บาทต่อกก. ขณะที่ภาคครัวเรือน 22.63 บาท ต่างกันถึง 1.25 บาท ซึ่งหากตรวจพบว่า มีการลักลอบ ผู้ประกอบการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ“ขณะนี้ยอดการใช้แอลพีจีทุกกลุ่มปรับลดลง เช่น ภาคอุตสาหกรรม ลดลง 7.64 % ภาคปิโตรเคมี ลดลง 3.67 % มีแต่ภาคขนส่งที่ปรับเพิ่มขึ้น มา 2 เดือนติดแล้ว จึงต้องจับตาเป็นพิเศษ แต่ธพ. ก็ยังไม่ตัดสินว่า ยอดการใช้แอลพีจีที่ลดลงของภาคครัวเรือน เกิดจากปัญหาลักลอบนำถังก๊าซหุงต้มไปเติมที่ปั๊มแอลพีจี เพราะอาจเกิดจากสภาพเศรษฐกิจทำให้บริโภคลดลงและมีรถยนต์ติดตั้งก๊าซแอลพีจีเพิ่มมากขึ้นก็ได้ ดังนั้นจึงใช้วิธีขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ให้ติดตั้งกล้องซีซีทีวี เพื่อใช้ตรวจสอบความผิดปกติ โดยธพ. จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และที่ผ่านมาก็ยังไม่มีปัญหาร้องเรียนในเรื่องการลักลอบใช้ข้ามกลุ่มแต่อย่างใด”ส่วนปริมาณการใช้น้ำมันทุกประเภท และใช้ก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) ในเดือนเม.ย. 57 ส่วนใหญ่ปรับลดลง เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ ทำให้การขนส่งสินค้าลดลง และส่วนหนึ่งมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว นักท่องเที่ยวลดลง และแผนการรณรงค์การลดใช้พลังงาน โดยกลุ่มเบนซินมีการใช้ปริมาณ 22.7 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง0.90% จากช่วงเดียวกันของก่อนโดยกลุ่มเบนซิน 95 ลดลงมากที่สุด 25.7% แก๊สโซฮอล์ 95 ลดลง 17.17% ขณะที่ดีเซล มีการใช้ 60.65 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 2.16% และก๊าซเอ็นจีวี สำหรับยานยนต์ มียอดใช้ 8,410 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้น 3.94%อย่างไรก็ตามขณะนี้ผู้ค้าน้ำมัน ได้เสนอขอปรับลดปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน กลุ่มเบนซินลดลง จากปัจจุบันมี 5 ชนิด คือ เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์95 อี20 อี85 โดยจะขอลดลงในส่วนของแก๊สโซฮอล์ 91 หรือ 95 ให้เหลือเพียงชนิดเดียว แต่ทางกรมฯ ยังไม่ได้ตอบรับ เพราะจะขอดูเรื่องผลกระทบในภาพรวมก่อน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธพ.สั่งติดกล้องซีซีทีวี “แอลพีจี”

Posts related