นายสมนึก บำรุงสาลี อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้พลังงานจังหวัดทุกแห่ง ตรวจสอบพฤติกรรมปั๊มแอลพีจี ที่มีโรงบรรจุก๊าซอยู่ด้านหลัง มีการลักลอบขนถ่ายผิดประเภทหรือไม่ เนื่องจากเริ่มมีสัญญาณว่า อาจมีการลักลอบแอบนำถังครัวเรือน ไปเติมปั๊มเอ็นจีวี เพราะปริมาณการใช้แอลพีจีภาคขนส่ง เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.26 ล้านก.ก.ต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 2.93% เทียบกับเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา ขณะที่การใช้ภาคครัวเรือน มีปริมาณการใช้ 5.92 ล้านก.ก.ต่อวัน ลดลง 9.71% “ตอนนี้กรมธุรกิจพลังงาน กำลังจับตาปริมาณการใช้แอลพีจีเป็นพิเศษ เนื่องจากขณะนี้ราคาแอลพีจีครัวเรือนอยู่ที่ 22.13 บาทต่อก.ก.แพงกว่าภาคขนส่งอยู่ก.ก.ละ 75 สต. และเดือนหน้าราคาแอลพีจีครัวเรือนจะปรับเพิ่มขึ้นอีก 50 สต.ต่อก.ก.จะเพิ่มส่วนต่างราคากับภาคขนส่งขึ้นไปเป็น 1.25 บาทต่อก.ก. ยิ่งเป็นแรงจูงใจให้กระทำผิดมากขึ้น จึงได้จัดส่งทีมพลังงานจังหวัดแต่ละพื้นที่เข้าไปสอดส่องพฤติกรรมของปั๊มแอลพีจี หากพบว่า ผู้ใดกระทำความผิดจะมีโทษปรับ 100,000 บาท จำคุก 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังก่อให้เกิดอันตรายเมื่อนำถังครัวเรือนไปเติมที่ปั๊มอีกด้วย” สำหรับการใช้น้ำมันภาพรวมลดลงเกือบทุกประเภท เมื่อเทียบกับเดือนก.พ. เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลให้การใช้น้ำมันมีความระมัดระวังและลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจลง ขณะเดียวกันผู้ใช้น้ำมันส่วนหนึ่งได้หันไปใช้ก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) และเอ็นจีวีที่มีราคาถูกกว่า โดยการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินอยู่ที่ 22.14 ล้านลิตรต่อวันเพิ่มขึ้น 0.16% เทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อดูรายชนิดน้ำมันส่วนใหญ่ปรับลดลงยกเว้นแก๊สโซฮอล์อี 85 เพิ่มขึ้น 7.7% เนื่องจากนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ประกอบมีปั๊มอี85เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่353 แห่ง ส่วนการใช้ดีเซลอยู่ที่ 59.28 ล้านลิตร ลดลง 2.2% นอกจากนี้ วันที่ 28 เม.ย.นี้ ธพ.จะเรียกผู้ค้าน้ำมัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงการปรับเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลเป็นไม่เกิน 7% จากปัจจุบันอยู่ที่ไม่เกิน 3.5% เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เพาะปลูกปาล์มที่เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลผลิตแล้วจึงทำให้ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้นโดยคาดการณ์ว่าเดือนเม.ย.จะมีผลผลิตออกมามากกว่าหนึ่งล้านตันซึ่งปล่อยไว้ในช่วงพ.ค.-มิ.ย.จะทำให้ปาล์มน้ำมันเหลือเกินความต้องการใช้ในประเทศ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธพ.สั่งพลังงานจังหวัดจับตาปั๊มแอลพีจี

Posts related