รายงานข่าวจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 21 ส.ค.นี้ จะประชุมคณะกรรมการธนาคารชุดใหม่เป็นครั้งแรก โดยพิจารณาถึงเรื่องแผนฟื้นฟูกิจการของธนาคาร เบื้องต้นภายในสิ้นปี 57 ธนาคารตั้งเป้าหมายลดหนี้ด้อยคุณภาพ (เอ็นพีเอฟ) ที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 35,000 ล้านบาท ลดลงเหลือ 22,000 ล้านบาท หรือจะลดไปประมาณ 13,000 ล้านบาททั้งนี้ แผนที่จะลดหนี้เสียเอ็นพีเอฟ แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ ขายหนี้เสียเอ็นพีเอฟดังกล่าวลงในบางส่วน แต่สัดส่วนอยู่ที่เท่าไรนั้นขึ้นอยู่ที่ในที่ประชุมคณะกรรมการว่าจะเห็นชอบที่เท่าไร และส่วนที่เหลือจะทำการปรับโครงสร้างหนี้ในกลุ่มลูกหนี้ที่พอมีความสามารถอยู่นอกจากนี้ จะเน้นการปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มีวงเงินตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป ให้มีคุณภาพมากขึ้น หลังจากที่กลุ่มลูกค้าประเภทนี้มีปัญหาในการชำระหนี้คืนอยู่พอสมควร โดยธนาคารจะเก็บรวบรวมข้อมูลสร้างฐานข้อมูลการขอสินเชื่อกลุ่มนี้ในเชิงลึกมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้เพิ่มขึ้นหลังการปล่อยสินเชื่อของธนาคารลง โดยปัจจุบัน ธอท.มียอดสินเชื่อรวม 107,000 ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธอท.นัดถกแผนฟื้นฟูกิจการ

Posts related