นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.ได้ร่วมมือกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดทำโครงการบ้านธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10 โดยให้สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำพิเศษ 0% ต่อเดือนนาน 7 เดือน กู้ได้สูงสุด 110% ของราคาประเมิน ซึ่งถือเป็นอัตราดอกเบี้ยบ้านที่ต่ำที่สุดในระบบขณะนี้ เพื่อสร้างโอกาสให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกบข. 1.2 ล้านราย มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่วันนี้- 30 ธ.ค. และทำนิติกรรมภายใน 31 มี.ค. 58 โดยคาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 200,000 ราย รวมวงเงินกว่า 3,000 ล้านบาท“ประเมินว่า จะมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เพราะดอกเบี้ยที่ธอส.ให้กบข. นั้นต่ำที่สุดในระบบแล้ว ส่วนเดือนที่ 8-24 ดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ -1.5% จากนั้นคิดเอ็มอาร์อาร์-1% พร้อมกันนี้ ไม่ห่วงเรื่องหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) ด้วย เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ประจำ สามารถผ่อนระยะยาวได้ 25-30 ปี ซึ่งการผ่อนชำระค่างวดในโครงการนี้จะหักจากบัญชีเงินเดือน เลย โดยที่ผ่านมา เอ็นพีแอลของกลุ่มลูกค้ากบข.นั้น มีไม่ถึง 0.5% จากการผ่อนชำระไม่ตรงเวลาเท่านั้น แต่เมื่องวดถัดไป หักจากเงินเดือน ก็กลับเข้าสู่ปกติ อีกทั้งกลุ่มลูกค้าอื่น ๆ ก็ไม่ได้มีดอกเบี้ย 0% แล้ว โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ไม่ประจำ แต่จะมีแพ็คเก็จที่ต่างออกไปตามความสามารถในการผ่อนชำระของแต่ละอาชีพ”อย่างไรก็ ตามปัจจุบันธอส.มีเอ็นพีแอลอยู่ 6.35% หรือเกือบ 47,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 2,000 ล้านบาท จากสิ้นปี 56 ที่ 45,000 ล้านบาท หรือ 6.12% ซึ่งถือว่าปกติ เพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่น่ากังวล และสามารถควบคุมได้ เนื่องจากไตรมาสแรกที่ผ่านมา ธอส.ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ถึง 29,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ปล่อยสินเชื่อได้ 27,000 ล้านบาท ทำให้ยังเชื่อว่า ทั้งปีจะปล่อยสินเชื่อได้ตามเป้าหมายเดิมที่วางไว้ 130,000 ล้านบาท บนพื้นฐานเศรษฐกิจขยายตัว (จีดีพี) 5% และแม้ว่าปัจจุบันกระทรวงการคลังจะปรับลดเป้าหมายจีดีพีเหลือ 2.6% แล้วก็ตามทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเพราะหลักประกันมีราคาสูงขึ้น จึงสามารถปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน สถาบันการเงินอื่น ๆ เข้มงวดการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ขณะที่ธอส.เป็นสถาบันการเงินที่เน้นการปล่อยสินเชื่อบ้านเป็นหลัก และโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ซึ่งถือว่ายังเป็นตลาดที่เติบโตได้ดีอยู่ เพราะยังมีความต้องการบ้านที่แท้จริงอยู่ จึงคิดว่าภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนี้ไม่กระทบต่อการปล่อยสินเชื่อของธอส.มากนักด้านนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขณะนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เร่งส่งรายชื่อคนที่จะเป็นประธานคณะกรรมการธอส. มาให้พิจารณา เพื่อส่งให้ครม.เห็นชอบ ซึ่งคาดว่า ครม.ต้องขอให้คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) เห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง เพราะรัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจการแต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐรายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สคร. ได้เสนอชื่อนายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจการกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นกรรมการของ ธอส. ปัจจุบัน ขึ้นเป็นประธาน ธอส. คนใหม่ แทนนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธอส. ปล่อยกู้บ้านดอก 0%

Posts related