นายวิกิต ขจรณรงค์วณิช รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมเปิดจําหน่ายพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 57 วงเงิน 8,000 ล้านบาท อายุ 3 ปีและ 4 ปี ปลายเดือนมิ.ย.นี้ เพื่อนำไปปล่อยกู้บ้าน โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธนาคาร ซึ่งปัจจุบันธนาคารปล่อยสินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้นเดือนละ 11,200 ล้านบาท รวมทั้ง เพื่อทดแทนพันธบัตรเก่าที่ได้ครบกำหนดไปแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาและมีพันธบัตรบางส่วนใกล้จะครบกำหนดในปีนี้ ทั้งนี้ จะจัดให้มีการโรดโชว์นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ในวันที่ 9 มิ.ย.นี้ หลังจากนั้นจะกำหนดอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม และเปิดจำหน่ายช่วงปลายเดือนมิ.ย.นี้ ผ่านทางธนาคารกรุงไทย ธนาคารฮ่องกง และธนาคารเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ ซึ่งคาดว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.5-3 ต่อปี โดยจะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด “การออกพันธบัตรดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ธนาคารออกพันธบัตรเอง โดยที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันทั้งเงินต้นและอัตราดอกเบี้ย โดยเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ 57 ของมติครม. เมื่อวันที่ 21 ม.ค.57 โดยเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เนื่องจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งฟิสท์เรดติ้งและมูลดี้อินเวสเตอร์ ได้คงความน่าเชื่อถือของธนาคารไว้ที่ ทริปเบิ้ล เอ และมีแนวโน้มเสถียรภาพ รายงานข่าวจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า การที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน เนื่องจากมั่นใจในผลดำเนินงานของ ธอส. สถานะทางการเงินมีความแข็งแกร่ง และได้รับประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่สูงตามเกณฑ์ประเมินรัฐวิสาหกิจมาเป็นอันดับที่ 4 จึงมั่นใจได้ว่า ธอส.จะสามารถออกพันธบัตรได้โดยไม่ต้องให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธอส.ออกพันธบัตรเพื่อบ้าน 8 พันล้านบาท

Posts related