รายงานข่าวจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.ได้แจ้งปิดการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน ทั้งสินเชื่อ เงินฝาก และการทำนิติกรรมทุกประเภทเร็วกว่าปกติเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 20พ.ค.นี้ ที่จุดให้บริการในห้างสรรพสินค้าทุกแห่งทั่วประเทศโดยธอส.จะปิดการให้บริการตั้งแต่เวลา 17.00 น.จากปกติปิดให้บริการ 20.00 น. หลังจากที่ก่อนหน้านี้ธอส.ได้ปิดทำการชั่วคราวไปแล้ว 1 สาขาคือ ที่ราชดำเนินเนื่องจากมีการปิดการจราจรบริเวณใกล้เคียงสาขาดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบต่อไปสอบถามรายละเอียด ที่โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธอส.แจ้งปิดให้บริการวันนี้เร็วกว่าปกติ

Posts related