นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.คลัง เปิดเผยผ่านเฟซบุคส่วนตัว (Thirachai Phuvanatnaranubala) ว่า ในช่วงที่ผมเป็นรัฐมนตรีคลัง และประธาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผมกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับการเก็บสต๊อคข้าว จึงได้ย้ำให้ ธ.ก.ส. แนะนำกระทรวงพาณิชย์ให้ทุกโกดังต้องลงบัญชีการด์คุมสต๊อคทุกวัน และให้มีผู้สอบบัญชีภายนอก ทำการตรวจนับสต๊อคเป็นประจำ"ธ.ก.ส.ได้จัดพิมพ์หนังสือ ทำข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับวิธีคุมสต๊อคแสดงไว้ ทั้งตรวจสต๊อกของโรงสีที่จะเข้าร่วมโครงการก่อนเริ่มรับมอบข้าวเปลือกจากเกษตรกรและระหว่างดำเนินโครงการ โดยจัดทำเป็นบัญชีแสดงข้าวจำแนกให้ชัดเจน ในส่วนของข้าวเปลือกที่โรงสีมีก่อนรับจำนำ และข้าวเปลือกที่รับจำนำจริงจากเกษตรกร รวมทั้ง ให้มีระบบรายงานสต๊อคข้าวเปลือกเป็นประจำ และมีผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ทำการตรวจสอบนับบัญชีแสดงข้าวอย่างสม่ำเสมอ"อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส. ได้ส่งหนังสือนี้ไปให้ทั้งนายกยิ่งลักษณ์ และนายกิตติรัตน์ แต่ภายหลังผมพ้นตำแหน่งไปแล้ว พบว่าไม่ได้มีการเอาใจใส่ตรวจนับสต๊อค ดังที่ ธ.ก.ส. แนะนำแต่อย่างใดมาถึงวันนี้ รัฐบาลไม่มีทางเลือกแล้วครับ เพราะควรตรวจนับสต๊อคครั้งใหญ่ทั่วประเทศ ต้องทำวันเดียวกันเพื่อป้องกันย้ายข้าวไปนับซ้ำ ต้องเช็คทั้งปริมาณและคุณภาพ หากข้าวหาย ต้องฟ้องทั้งคดีอาญา และคดีแพ่ง หากมูลค่าสต๊อคต่ำลง ก็ต้องยอมรับผลขาดทุนทั้งนี้ ควรเร่งขายข้าว โดยวิธีเปิดประมูลล๊อตใหญ่ๆ เป็นการทั่วไป ทำทีเดียวยกล๊อต เพื่อให้ได้เงินมาจ่ายชาวนาเร็วที่สุด ไม่ใช่ขายแบบกระปิบกระปรอย เหมือนทุกวันนี้ ไม่ใช่ขายแบบผ่านคอขวด เหมือนที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พูดถึง และเวลานี้ ต้องเร่งช่วยชาวนา ข้าวหายเท่าไร ข้าวเน่าเท่าไร ต้องรับความจริงเสียที

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธีระชัยจี้รัฐอย่าขายข้าวแบบกระปิบกระปรอย

Posts related