นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.คลัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว โดยระบุว่า รมว.คลัง ไม่สามารถคุ้มความเสี่ยงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ โดยในช่วงปลายเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ทำบันทึกราชการ แย้ง รมว.คลัง เกี่ยวกับการกู้เงิน 1.3 แสนล้านบาท ให้ ธ.ก.ส. จ่ายแก่ชาวนา ว่ามีความเสี่ยงจะผิดกฎหมาย บันทึกดังกล่าวเป็นวิธีที่ข้าราชการจะสามารถปกป้องตนเอง คือทำความเห็นแย้ง เสนอให้ทบทวนและหาก รมว.คลัง จะเดินหน้าต่อไป ก็ต้องใช้อำนาจในตำแหน่งของตนสั่งการยืนยัน ซึ่งวิธีการนี้ข้าราชการกระทรวงการคลังไม่ต้องรับผิด ความผิดอยู่ที่ รมว.คลังคนเดียวเต็ม ๆ แต่วิธีนี้ ไม่สามารถคุ้มครองผู้บริหาร ธ.ก.ส. ได้ โดยเหตุที่สามารถคุ้มครองข้าราชการได้นั้น เพราะ รมว.คลัง เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง เมื่อใช้อำนาจสั่งให้ทำ ข้าราชการก็ต้องทำ ถึงแม้รู้ว่าอาจผิดกฎหมาย แต่ รมว.คลังไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา ธ.ก.ส. เป็นเพียงประธานคณะกรรมการ ธ.ก.ส. จึงมีคณะกรรมการเป็นอิสระ มีดุลพิจนิจของตนเอง ดังนั้น ถ้าเห็นว่ามีความเสี่ยงผิดกฎหมาย ธ.ก.ส. ย่อมจะปฏิเสธได้ และถ้าทำไปทั้งที่เห็นว่าเสี่ยงผิดกฎหมาย ธ.ก.ส. จะต้องรับผิดชอบเอง “มีคนถามว่า หากสมมุติมีแบงก์พาณิชย์กล้ามาประมูลให้กู้แก่ ธ.ก.ส. โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน ผู้บริหาร ธ.ก.ส. ยังเสี่ยงหรือไม่ ผมคิดว่ายังเสี่ยงต่อมาตรา 181 (4) อยู่ดี เพราะ ธ.ก.ส. เป็นแบงก์รัฐ และการกระทำนี้มีผลต่อการเลือกตั้งที่ยังไม่สมบูรณ์ อาจมองได้ว่า รมว.คลังสมคบกับผู้บริหาร ธ.ก.ส. เพื่อหาทางให้พรรคร่วมรัฐบาลได้เปรียบในการเลือกตั้งที่ยังไม่จบสิ้น ผู้บริหาร ธ.ก.ส. เสี่ยงมีความผิดในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน และยังมีประเด็นอีกว่า การที่กระทรวงการคลังค้ำประกันนั้น จะถูกต้องตามมาตรา 181 (3) หรือไม่อีกด้วย ซึ่งเสี่ยงต่อฐานะของ ธ.ก.ส. โดยอาจทำให้ผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส. กังวลได้”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “ธีระชัย”เตือน”กิตติรัตน์”ผ่านเฟสบุ๊ก

Posts related