นายชัยณรงค์ โชไชย รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่า การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่เดือนพ.ค. 57มีผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัททั่วประเทศ  4,583 ราย ลดลง26% เทียบกับพ.ค.56 แต่เพิ่มขึ้น 7% เทียบกับเดือนเม.ย.57มีทุนจดทะเบียน 20,283 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2% เทียบกับพ.ค.56 และเพิ่มขึ้น 17% เทียบกับเม.ย.56 ส่งผลให้ยอดการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ช่วง 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) 57 มีจำนวน24,267 ราย ลดลง 21%เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาส่วนแนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลคาดว่าจะมีทิศทางดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.57 โดยทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและยังทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนเพิ่มขึ้นซึ่งน่าจะทำให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจ และจะเพิ่มการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลมากขึ้น 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธุรกิจตั้งใหม่จดทะเบียนลดฮวบ

Posts related