กสทช.เผย อุตสาหกรรมทีวีไทย ปรับตัวรับทีวีดิจิตอล ผู้ผลิตขออนุญาตนำเข้าทีวีดิจิตอลและเซต ทอป บ็อกซ์ เป็นจำนวนมาก นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า จากสถิติของสำนักงาน กสทช. พบว่า ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงเดือนมี.ค. 2557 สำนักงาน กสทช. ได้ออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล แบบที่มีจอภาพแสดงผล หรือ Integrated Digital Television (iDTV) ที่ผ่านการจดทะเบียนแล้วจากสำนักงาน กสทช. แล้วรวมทั้งสิ้น 123 รุ่น จำนวน 388,754 เครื่อง และได้ออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบไม่มีจอภาพแสดงผล หรือ เซต ทอปบ็อกซ์  แล้วรวมทั้งสิ้น 73 รุ่น จำนวน 490,250 เครื่อง ในขณะที่กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก พบว่า ไตรมาสแรกของปี 2557 ช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. ประเทศไทยมีการผลิตเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก หรือเซต ทอป บ็อกซ์ สำหรับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก  จำนวน 935,646 เครื่อง และมีการนำเข้าเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก จำนวน 408,203 เครื่อง นายฐากร กล่าวว่า อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ของประเทศไทยมีแนวโน้มชัดเจน เพื่อปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หรือ ฟรีทีวี ที่ในขณะนี้โครงข่ายกำลังนำช่องรายการมาทดลองออกอากาศจำนวน 4 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่และสงขลา  ขอย้ำให้ประชาชนที่ซื้อเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์รุ่นใหม่ที่มีภาครับดิจิตอล และกล่องเซต ทอป บ็อกซ์  ในการทดลองรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่มีการทดลองออกอากาศคู่ขนานไปกับโทรทัศน์ระบบอะนาล็อก เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีตรารับรองมาตรฐานจากสำนักงาน กสทช. (Hologram กสทช. Class A Broadcast) และให้สังเกตสติกเกอร์น้องดูดีเป็นหลัก.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธุรกิจทีวีไทยเฟื่องนำเข้าทีวีดิจิตอล-กล่องเพียบ

Posts related